Hei og riktig godt Nytt År!

    I dag er jeg tilbake i den bygda jeg  vokste opp i! Hver gang jeg kommer hit vekker det både positive og negative minner, for det meste negative! Jeg sa jeg ville ha litt tid alene til min familie! Den tiden alene brukte jeg på å ta en gåtur på skoleveien hvor jeg […]