Rapportering av ANTAkurs

Det var 64 personer  som svarte på om de hadde vært til behandling tidligere. Noen krysset bare av, mens andre oppga hvor mange ganger. Totalt hadde disse 64 personene vært til avrusning 364 ganger, vært i døgnbehandling 100 ganger, noen i mange år , poliklinisk behandling 158 ganger, hvor noen oppga at de hadde vært der over 10 år, behandling i psykiatrien 60 ganger og domfelt 205 ganger. 7 av de som besvarte har annet misbruk enn rus og medikamenter .