Tematime om vold 25. april 2019 Klokken 12.00 til 15.00

Vold er noe som rammer mange, både menn og kvinner. I en undersøkelse som er gjort om omfanget av vold i nære relasjoner fremkommer det at omtrent 15% av menn og kvinner har vært utsatt for vold med mindre alvorlig skadepotensiale fra partner. Imidlertid har flere kvinner enn menn, 9 % mot 2 %, vært utsatt for alvorlig vold fra partner.

Imidlertid er det mange som er usikre på hva vold egentlig er og hva konsekvensene kan være av å utsettes for dette. Og ikke minst – hvorfor utøver noen vold?

På tematimen 25. april vil følgende temaer bli belyst:
• Hva er vold?
• Hvilke former for vold finnes?
• Hvor stort er omfanget?
• Hvorfor noen utøver vold
• Noen kjennetegn på de som utøver vold
• Hva konsekvensene kan være av å utsettes for vold
Temaene belyses gjennom foredrag, summeoppgaver og diskusjoner i plenum.

Kort om foredragsholder:
Bjørn Løvland har jobbet som terapeut og rådgiver innenfor fagfeltet «vold og overgrep» i rundt 20 år, og har i løpet av de årene vært terapeut for over 700 personer som har utøvd vold. Han holder jevnlig foredrag om vold og overgrep, blant annet på høyskoler og for ansatte i hjelpeapparatet. I tillegg har han skrevet en rekke fagartikler om temaet og blant annet vært bidragsyter i boken «Bjørnen sover. Om vold i nære relasjoner.»