Onsdag 24 april var Trond og makker Otto til Retretten og veiledet om årets skatteoppgjør.

Det var mange som var ekstra fornøyd etter dagens besøk i Retretten!

Gode og mette og med utsikt til litt ekstra penger i feriekassa!