Retretten utvider stadig sine kurstilbud i egen regi og i samarbeid med andre. I disse dager holder Stiftelsen Tryggere kurs i våre lokaler med fokus på sinnemestring. Flere spennende tilbud vil legges ut i løpet av året så følg med på vår hjemmeside og Facebook. Alle arrangementer som gjennomføres fremover er gratis for våre brukere av retretten.