Da er siste tematime i Retretten gjennomført våren 2019. Det har vært mange spennende og faglig gode foredrag og god oppslutning fra brukere, samarbeidspartnere i feltet, samt fagfolk fra ulike miljøer. En stor tatt til dere alle!

Vi vil starte opp med tematimer igjen høsten 2019 – så følg med på våre hjemmesider.

Merk at det blir STAR seminar 21 juni. Dette er et samarbeid mellom kvinnekollektivet Arken, SRS og Retretten og tema er «Hva skjer i hjernen til en (rus)avhengig?» – del 2 med psykolog John Agnar Johansen.