Takket være snille givere som ønsker Retrettens brukere en bedre hverdag,

Nå har kvinnene i Ravneberget fengsel fått en lyttestol som de kan bruke og nyte som en del av sin rehabilitering.

På vegne av våre Retrettens brukere vil vi takke giverne så mye for en svært kjærkommen gave!