Tematime om vold 26. september 2019 kl 12-15

Vold er noe som rammer mange, både menn og kvinner. I en undersøkelse som er gjort om omfanget av vold i nære relasjoner fremkommer det at omtrent 15% av menn og kvinner har vært utsatt for vold med mindre alvorlig skadepotensiale fra partner. Imidlertid har flere kvinner enn menn, 9 % mot 2 %, vært utsatt for alvorlig vold fra partner.

Imidlertid er det mange som er usikre på hva vold egentlig er og hva konsekvensene kan være av å utsettes for dette. Og ikke minst – hvorfor utøver noen vold?

På tematimen 26. september vil følgende temaer bli belyst:

  • Hva er vold?
  • Hvilke former for vold finnes?
  • Hvor stort er omfanget?
  • Hvorfor noen utøver vold
  • Noen kjennetegn på de som utøver vold
  • Hva konsekvensene kan være av å utsettes for vold

Temaene belyses gjennom foredrag, summeoppgaver og diskusjoner i plenum.

Kort om foredragsholder:
Bjørn Løvland har jobbet som terapeut og rådgiver innenfor fagfeltet «vold og overgrep» i rundt 20 år, og har i løpet av de årene vært terapeut for over 700 personer som har utøvd vold. Han holder jevnlig foredrag om vold og overgrep, blant annet på høyskoler og for ansatte i hjelpeapparatet. I tillegg har han skrevet en rekke fagartikler om temaet og blant annet vært bidragsyter i boken «Bjørnen sover. Om vold i nære relasjoner.»