Skriv tydelig: fornavn, etternavn og mob.nr. 

Det bli laget kursbevis til enkelte kurs og det sendes sms dagen før til de som melder seg på. 

Påmelding kan også gjøres på kontoret til SAFIR. 

www.bymisjon.no/safir 

Søknadsskjema Boligskolen, se vedlegg

søknadsskjema