Christine Tolås fra Pasient og bruker ombudet i Oslo og Akershus

kommer for å snakke om rusavhengiges rettigheter i forhold til f.eks

*Pasientrettigheter
*råd og veiledning
*Bolig og økonomisk sosialhjelp
*Tannhelse
*Individuell plan
*psykisk helsehjelp etc.

Det blir enkel servering etterpå.

Vi tar gjerne påmeldinger til arrangementet,

send en epost til vigdislie@retretten.no