Arne Klyve er tilbake i Retretten med to aktuelle temaer!

Arne Klyve er forfatter, samfunnsviter og seniorrådgiver ved Bergensklinikkene.
Han er en etterspurt foredragsholder, så vi føler oss ikke så lite beæret over å få han til oss igjen!

Begge temaene passer for alle som er berørt av avhengighetsproblematikk, og alle som er interessert i språket som blir brukt i helsesektoren!

Alle er hjertelig velkommen

Temadagen er delt i to
. Økten før lunsj, 12.00-13.00 handler om det å være pårørende og kunne være støtte for en (eller flere) som har en problematisk rusbruk. Det sies at en rusavhengig statistisk har syv andre rundt seg som også kan få strevsomme liv i korte eller lengre perioder. Det kan gjelde foreldre, søsken, besteforeldre, barn, nære venner, tanter og onkler. Hvordan kan vi hjelpe også disse slik at de kan være støttespillere for den som strever og for seg selv?

13.00-13.45
Vi serverer en enkel lunsj.

Økten etter lunsj, 13.45 og ut dagen handler om det nye språket som også har okkupert arbeid med mennesker. Hvorfor har butikkspråket trengt seg inn i helse – og sosialfeltet? Hvorfor sminkes språket til det ugjenkjennelige? Og hvorfor radbrekker byråkrati og politikere språket slik at det blir vanskelig å følge med?

https://www.facebook.com/events/387777168826730/