• 9 nov 2018

  Medisinsk-filosofisk forum i Oslo har gleden av å invitere til foredrag med psykiater og forsker Andreas Ringen

  Medisinsk-filosofisk forum i Oslo har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med psykiater og forsker Andreas Ringen, 13. november kl.18:00. Tittel på foredraget er:

  Psykiatrien – hvor står du, og hvor går du?

  Psykiatrien er både myteomspunnet og kritisert. Har faget et definerbart fundament og hvor tydelig er skillet mellom psykiatrien og resten av medisinen? Hvordan kan man forstå de viktigste utfordringene, og hvordan bør de møtes? Psykiater og forsker Andreas Ringen har i lengre tid vært engasjert i disse problemstillingene, bl.a som tidligere leder av Utvalg for grunnlagsproblemer i Norsk psykiatrisk forening. Ringen er avdelingsoverlege ved Oslo universitetssykehus, klinikk psykisk helse og avhengighet.

  Arrangementet finner sted på Frederik Holsts hus ved Ullevål sykehus (se vedlagt kart), og begynner kl. 18:00 og varer i to timer (én time foredrag + én time diskusjon).

  Følg oss gjerne på Facebook!

  https://www.facebook.com/mff.oslo/

  Arrangementet er gratis – velkommen!

  https://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/arrangementer/medisinsk-filosofisk-forum/2018/ringen.html

  http://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/arrangementer/medisinsk-filosofisk-forum/

  Vennlig hilsen

  Medisinsk-filosofisk forum
  v/ Anders Tvedt

  Psykiater og forsker Andreas Ringen