• Akupunktur hver hele time

    I Retretten kan du få akupunktur etter WHO ICD 10 hver hele time hver ukedag, samt søndager. Det er ingen timebestilling eller journalføring. Tilbudet er finansiert av Helsedirektoratet og er derfor gratis for alle.