• Kontakt

  Åpningstider Oslo Årnes
  Siste akupunktursetting
  en time før stengetid
  Kristian August gate. 10
  0164 Oslo
  Mandag til fredag 10.00–17.00
  Onsdager 10.00–18.00
  Søndager 12.00–15.00
  «Pyramiden», Leirveien 2i
  2150 Årnes
  Tirsdag, Torsdag, Fredag
  10.00–15.00
  Telefontid Oslo Årnes
  Oslo og Årnes
  kl. 08.00–22.00 alle dager hele året
  Tlf. 906 90 286
  I kontortid kl. 10.00–17.00
  mandag til fredag
  Tlf. 22 20 93 92
  I kontortid kl. 10.00–15.00
  tirsdag, torsdag, fredag
  Tlf. 22 20 93 92
  E-post Donasjon
  Kontoret:
  Daglig leder:
  rita@retretten.no
  Tlf. (+47) 906 90 286
  kontor@retretten.no
  Runa, leder Årnes:
  runa@retretten.no
  Tlf. (+47) 913 05 634
  Daglig leder:
  rita@retretten.no
  Tlf. (+47) 906 90 286
  Styreleder:
  Knut Thomas Traaseth
  ktraaseth@me.com
  Gaver kan gies til: 1202.35.78458

  Ansatte Likepersoner:
  Egil Hansen Hopaneng
  Mona Svartås
  Heidi Kinge
  Nina Hilton Mæhlum
  Petter Lange
  Lisbeth Nævestad

  Tom Lindahn

  Pål Joelsen

  Annelen Breivik

  Frank Rune Larsen