• Årets ungdatarapport

  Årets Ungdata-rapport er nettopp gjort tilgjengelig, og funnene tyder på at mange ungdommer strever med psykiske helseplager, mens andelen som opplever ensomhet er den høyeste som noen gang er rapportert i Ungdata.

   

  Omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager øker, og økningen er markant viser årets Ungdata-rapport fra NOVA og OsloMet, gjennomført av forsker Anders Bakken.
  Nærmere 30 prosent av jentene opplyser dette, og nærmere 11 prosent av guttene melder om psykiske helseproblemer.
  Kroppspress gjør seg nå også gjeldende blant gutter. Sosiale medier og et økende fokus på kropp, trening og kosthold gjør at dette oppleves som stressende for flere gutter.

   

  https://www.nrk.no/norge/ny-rapport_-flere-gutter-melder-om-psykiske-helseproblemer-1.14173794