• DET FINNES HJELP – DET ER HÅP!

  “Følelsen av skam fordi jeg ikke er bra som person, har blitt byttet ut med stolthet for alt det jeg får til.”

  NAV ble et viktig verktøy

  Vi takker innsender for denne erfaringsdelingen:

   

  For et par dager siden satt jeg på bussen, på vei til skolen for høyere utdanning. Plutselig dukket et bilde av meg selv opp. Et minne jeg nesten ikke visste fantes der lenger. Jeg sitter på NAV sitt kontor ved Tinghuset hos en karriereveileder. Vi snakker om utdanning. Jeg er rusavhenging, har vært sykemeldt i 1 ½ år og er i en omskoleringsprosess. Plutselig får jeg ikke puste og jeg blir svimmel. Å velge vei i livet var den gangen veldig vanskelig og følelsen av å mislykkes var nær på hvert trinn. Hvorfor kommer så dette minnet tilbake akkurat nå? Jo, om kun få dager skal jeg, foran et internasjonalt panel, presentere et undervisningsopplegg i Kunst og Håndverk sammen med mine to lærere. Jeg som alltid har vært livredd for å stå foran mennesker, jeg gleder meg faktisk. Følelsen av skam, fordi jeg ikke er bra som person, har blitt byttet ut med stolthet for alt det jeg får til. Følelsen av frykt for hva andre skal tenke om meg, har blitt erstattet av nysgjerrighet for hva jeg muligens kan lære av andre på min vei.

   

  Men har denne utviklingen kommet av seg selv som et brev i posten? Nei, det har den ikke. Mye hardt

  arbeid fra min sin side ligger til grunn, men uten hjelp og støtte fra Retretten hadde det ikke vært mulig å gjennomføre. I 2007 ble jeg anbefalt av min fastlege å ta kontakt med Retretten da jeg klarte å fortelle

  at jeg var pårørende. På den tiden var mitt eget rusmisbruk ikke noe jeg var klar over. Den samtalen

  jeg hadde med Retretten, har nok vært en av de mest betydningsfulle i hele mitt liv. Hvis jeg skal se tilbake på hva det var som var utslagsgivende for hele min tilfriskning, må jeg si at det å bli møtt som

  et menneske var det som la grunnlaget for den gode relasjonen jeg fikk til stedet. Med hjertet foran

  og profesjonaliteten på ryggen møtte Retrettens personale meg i døren.

   

  Jeg var altså ikke en pasient eller et offer, ikke heller stakkarslig eller dømt til å mislykkes. Dette rent menneskelige perspektivet ga meg håp om at endringer kunne gjøres. Kunnskapen som Retretten senere formidlet til meg gjennom både ANTA-kurs og Supportgruppe har vært de verktøyene jeg trengte for å bygge et stabilt grunnlag i livet mitt. Med disse verktøyene i verktøykassen var livet som nykter mer angripelig.

   

  Å få kunnskap om avhengighetssyndrom som en kompleks sykdom, basert på både fysiologiske, psykologiske og emosjonelle utfordringer gav meg innblikk i eget liv. Deretter var det mye lettere å se

  hva det var som skjedde i forkant av rusing, hvordan jeg opplevde vanskelige relasjoner og hvorfor konsekvensene av mine valg før hadde blitt så ille. Videre har muligheten til å alltid kunne ringe for å få dele vanskeligheter mange ganger vært en redning, eller møte opp og få akupunktur uten å måtte bestille time. Selvstendigheten som ligger i det å lære seg å mestre eget liv, opplever jeg er målet med alt Retrettens arbeid. Det er livsviktig for meg når jeg nå som nykter tar del av det vanlige samfunnets regler og tempo. Jeg har blitt trent opp til å tenke selv, ta egne valg basert på mine ønsker og drømmer og behandle både meg selv og andre med menneskelig respekt. Livsvisdommen og kunnskapen som ligger i Retrettens program gir deg selvstendighet i eget liv, du får verktøy slik at det nyktre livet kan

  opprettholdes og du får optimisme for at det er mulig å få til et bedre liv. Så forvent ikke noe, men lær deg alt. Kunnskapen ligger i dine hender!

   

  Tilbake på bussen tenker jeg i mitt stille sinn; hvis denne redde og skamfulle jenta som trengte å holde en venn i hånden for i det hele tatt tørre å sende søknaden til høyere utdanning kan gjøre det så bra at hun blir spurt om å være med på en slik konferanse, ja, da er det håp. Ikke bare for meg, men for alle. Så lenge der er liv er der håp.

   

  Du må aldri gi opp drømmene dine!

  NYTT KURS – les her