Dette er et bildearkiv som inneholder bilder og streaming fra mange viktige hendelser i Retretten

——————————————————————————————–

bilde

 

27.sept. 2016 – Seminar om tilbakeføring av straffedømte til samfunnet

Straming av hele seminaret:

Foredragsholdere: Randi Rosenqvist, Are Høidal, Nina Ødegård, Michel Mateos, Rita Nilsen

https://www.youtube.com/watch?v=eOl4p9hE6E

 

 

Opptak av konferansen «Tools for HOPE»

29-30. mai. 2015 – Internasjonal konferanse » Tools for hope»

Streaming av foredragene i plenum

 

 

30. april 2014 – Lansering for bidragsytere og rus -og kriminalomsorgen. Håndverkeren

Boka kan kjøpes her: BESTILL

Mottagelse i Retretten

Den nye stua vår – det var så koslig at Mona og Egil måtte jage folk inn i undervisningsrommet

for hederssermoninen.

 

29.april 2014 – Boklansering i Oslo fengsel

23.okt.2013

Besøk av statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, komiteleder, Kari Kjønaas Kjos

HTTP://WWW.REGJERINGEN.NO/MOBIL/NB/DEP/SMK/AKTUELT/NYHETER/2013/BESOKTE-RETRETTEN.HTML?ID=744309&IGNOREDEVICE=TRUE

Kari Kjønaas Kjose, Rita, Daniel, Erna Solberg, Moffe, Bent Høie

Våre private bidragsytere Kaci Kullman Five, Stiftelsen Scheibler, Unn Dehlen, Gjensidigestiftelsen, Erna Solberg, Kari Kjønaas Kjos, Bent Høie. Kaci og Unn forteller litt om hvorfor de støtter Retrettens tilbud

Erna følger godt med da Egil setter akupunktur

Erna Solberg og Bent Høie følger med da noen av brukerene deler sine erfaringer både med Retretten og andre tiltak de føler har vært bra for dem.

Det var moro at de lyttet til det jeg fortalte om hva vi opplever med dem vi jobber for

 

Erna i stua i Retretten

Se Erna’s egen Facebookside: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PHOTO.PHP?V=10151860382771832&SET=VB.56800396831&TYPE=2&THEATER


BILDER FRA 10-årsjubuleet 5-7 DESEMBER 2012 som fikk hadde tittelen:

(flere bilder fra andre anledinger følger etter disse)

Mennesket reiser seg

Starter med bilder fra konferansen vi hadde på Latter 6.des.

Foto. Knut Vadseth

Gjengen, brukere,frivillige og ansatte, som jobbet for at konfernasen skulle bli vellykket – Sammen var vi dynamitt

 

Foto Eirik Sverdrup

Vi synes det var stort at helseminister Jonas Gahr Støre tok seg tid til å åpne konferansen for oss. Det var jo egentlig Anne Grethe Strøm-Erichsen som hadde sagt ja til dette oppdraget

 

Foto Eirik Sverdrup

Håpet mitt for konferansen var at vi kunne vise hvilken kunnskap vår tilnærming til mennerkser som sliter pga. eget eller andres alkohol, narkotika og medisinmisbruk bygger på. Det hele startet med at Terje Lie fra International Research Institute of Stavanger (IRIS) presenterte brukerundersøkelsen de hadde gjort av vårt lærings-og mestringskurs, ANTA. Denne brukerundersøkelsen var på oppdrag fra stiftelsen Scheibler som har finnansiert kursene i 4 år. Kuset er ikke tilfeldig satt sammen, men bygger på kunnskapen vi har om avhengighet og misbruk. Alle foredragsholderene på denne konfernasen, MENNESKET REISER SEG, har vært bidragsytere for innholdet i ANTA-kurset. Enten direkte eller indirekte.

LES MER OM BRUKERUNDERSØKELSEN VED Å TRYKKE HER

Foto Knut Vadseth

Det var enormt å få presentere alle som har betydd noe for kunnskapen som ligget i bunnen for Retretten arbeid. For meg personlig så ble en også en reise tilbake i tid, en tid for refleksjon over det som har skjedd de siste 16 årene i mitt liv og 10 år med Retretten.

 

Foto: Knut Vadset

I Retretten har vi fokus på at misbruket er kun et symptom og at det er bakenforliggende årsaker for at man har utviklet en avhengighet til alkhol og andre rusmidler. Gutter dere ser på bilde har jeg fått følge i flere år og hans historie bekrefter teorien om: Det man putter inn i et barn er hva man får ut i andre enden. Ingen kunne illustere uttalelsen: Blame the victim, bedre enn han. Og det er mange av han – både kvinner og menn, i Retretten som har reist seg – mot alle odds.

Foto Knut Vadseth

Dr. Michael Smith og Nancy Smalls fra Lincoln hospital i Bronx, New York fortalte litt om hvordan de arbeidet med de tyngste rusmisbrukerene og kriminelle ved deres sykhus. Deres program er nok det som har preget Retretten mest. Det å ha fått lov til å være i praksis ved sykehuset fra 2005 flere ganger i året, har gjort mye for meg personlig og selvfølgelig for Retretten. Dr. Smith og Nancy har også bidratt til at jeg har kunne følge med på konfernaser i flere av USA’ s stater og mange land i Eurpoa. Dr. Smith introduerte meg også for Norma Hotaling som grunnla brukerorganingsjonen The Standing Against Global Exploitation (SAGE) i San Francisco i 1992. På det tidspuktet jeg møtte Norma var det veldig godt for meg å få snakke med noen som hadde hatt mange av de samme erfaringer som meg selv og som hadde grunnlagt noe tilsvarende som meg. Dessverre så døde Norma i 2008, 5.mnd. etter at jeg fikk møte henne, men det var fint at 2 av dagens ansatte i SAGEs kunne delta på vår jubileumskonferanse.

Foto med iphone

Dr. Per Føyn åpnet den faglig delen av konferansen vår. De andre foredragsholderene satte stor pris på dette fordi det psykodynamiske perspektivet gir oss en grunnforståelse av hvordan atferd og atferdsforstyrrelser oppstår.Og vi vet at dette igjen skaper en sårbarhet for utvikling av avhengigheter og derstrutivt levesett. LES MER VED Å TRYKKE HER

 

Foto med Iphone

Neste ut var Dr. Lisa Bjarkø, som fortalte litt om sårbarheten hos barn som fødes med alkohol og narkotika-abstinenser. LES MER VED Å TRYKKE HER

 

Foto med Iphone

Dr. Egil Nordli snakket om hvordan pårørende og nærstående blir berørt av andres drikking og narkotikamisbruk.

LES MER VED Å TRYKKE HER

 

Foto med Iphone

Psykolog Michael Singer, New York, fortalte om hvordan seksuelt misbruk i barndommen kunne ha en innvirknig på alkohol -og rusmisbruk, med fokus på menn. LES MER VED Å TRYKKE HER

 

Foto med Iphone

Gunnar Bergstrøm forklarte hvordan utviklingen av tankemønstre hang sammen med en kriminell livsstil

LES MER VED Å TRYKKE HER

Foto Eirik Sverdrup

Nancy Smalls forteller her hvordan hun jobber med kvinnene på Lincoln hospital, Bronx New York. Som sykepleier og leder av kvinneprogrammet så er det hennes jobb å hjelpe kvinnene til å bli i stand til å gi barna sine en trygg og god oppvekst. I dette arbeid må hun også tåle å være litt upopulær til tider – noe hun tåler med tanke på barnas ve og vel. Hun tillater seg ikke å si: men det var slik hun ønsket sin behandling, når Nancy vet at dette ikke vil lede frem til annet enn mer rusing og destruktive forhold. Måten hun sa dette på viste at hun hadde målet med jobben sin i fokus og intet annet. Siden jeg har vært så heldig å få være skyggen til Nancy, eller Mrs. Smalls som hun tilsnakket som av sine pasienter, siden 2005 har jeg fått oppleve henne i full action.

LES MER VED Å TRYKKE HER

Foto med Iphone

Sosionom Ellyen Bell, SAGE, San Francisco.Delte litt om hvordan SAGE, «søsterorganisasjonen», til Retretten drives i San Francisco. LES MER VED Å TRYKKE HER

 

Foto med Iphone

Heidi og Thomas deler hvilken erfaring de har hatt med ANTA-kurset og støtten Retretten gir.

FEST

Fra festen som ble holdt på kvelden etter konferansen den 6.des. for venner, tidligere styremedlemmer,ansatte, frivillige, samarbeidspartenere og støttespillere

Over 70 personer som betyr – og har betydd mye for Retretten deltok på denne fantastiske festen Anne Koppang arrangerte for oss.

Her er en vakker bukett samlet – det er mektig å oppleve at så mange tok seg tid til å komme denne kvelden i desember.

Det finnes ikke ord for Anne Koppang. Hun åpnet sitt hjem for at vi i Retretten kunne vise alle våre støttespillere en takk tilbake for alt de har bidratt med. Det var vanskelig å få lokalet til en slik middag i desember for oss som kjører alkoholfritt

Her er den fantastiske gjengen som serverte oss – flott gjeng.

Styreleder Endre O. Sund takker for maten – og servicen. Dette ble en utrolig flott kveld som vil sitte i minnet for evig.

 

Fotoutstillingen

Fotoutstilling i Oslo Rådhus 5.des. Fotografene Henning Tunsli og Knut Vadseth. Utstillingen hadde samme navn som konferansen Mennesket reiser seg. Den var 3-delt. Knut Vaseth hadde fulgt arbeidet til Retretten, Henning Tunsli hadde tatt bilder av 12 personer som hadde reiset seg og var knyttet til Retretten og den siste delen var 11 bilder som vant en fotokonkurranse på Facebook. Retrettens arbeide er i og utenfor institusjoner og fengsel, også mye i sosiale medier, derfor ble utstilllingen også preget av dette.

SE PORTRETTEN VED Å TRYKKE HER

Denne ble åpnet av byråd Anniken Haugli (bildet mangler)

Ingerid Storruste Svagård og Henning Tunsli i full gang med opphengingen av bildene i Rådhuset

Henning Tunsli in action med sine portretter

Knut Vadseth og Vigdis Seljåsen Lie er fornøyd med plassering og opphengningen

Bilder av Knut Vadseth fra Retretten i arbeid

 

Vinnerbildene fra konkurransen vi hadde på Facebook

 

Morten Krogvold hadde et fantastisk intervju av Jan Jönsson, på 1.5 time, om hans arbeid i forskjellige fengsel i USA, Sverige og Norge.

Blomsterpiken Rita. Det var det jeg fikk med meg av forestillingen fordi jeg var gjest i Dagsrevyen

SE DAGSREVYEN HER KL. 19.30


Festlunsjen i Retretten

7.des i år kombinerte vi en festlusj og julelunsj i forbindelse med jubileet vårt. Det kom mellom 2 – 300 gjester denne dagen. Meningen var at vi skulle holde på fra k. 13.00 – 16.00, men sist gjest gikk ved 18-tiden. Vi fikk gjester fra inn -og utland. Det var brukere av Retrettens tjenster fra fjern og nær. Brukere vi ikke lenger hører fra så ofte, fant også veien innom oss. Aldersgruppa var fra under 1 år til 74 år, like mange kvinner som menn.

 

 

 


Hjelpende hånd fra USA

Noe av maten vi fikk fra Sagbakken catring

 

Fest i Oslo fengsel

Som sagt i Dagsrevyen så skulle vi også ha en festlunsj for innsatte i Oslo fengsel avd. A. Dette er gutter som går i gruppe hos oss 2 dager i uka. Festen ble den 13.des. Noen av gutta hadde laget en liten Jeppe på berget-forestilling. Både innsatte, fengselansatte, vi fra Retretten og Gjensidigestiftelsen som finnansierer mye av kriminalomsrogsprogrammet vårt, fikk noen koslig timer.

Rita’s takketale for innsatte og ansatt i Oslo fengsel

Et godt skuespillertalent dette her…

Ingeting å si på appettien her…

God kaffe må til etter et godt måltid…

 

Et kart som er for de som har gått ANTA-kurs

 

20.aug. 2012 Overlege Yngve fra Borgestadklinikken og Rita hadde fagdag for Brosteinsprosjektet i Notodden. Det ble en fin dag med både ansatte og brukere i prosjektet.

 

13.Aug. 2012. Siv Jensen tok invitasjonen fra gruppa vi har i Oslo fengsel på strak arm. Hun tok seg god tid og snakket med innsatte, direktøren og oss. Til sist ble hun intervjuet av redaktør Michel i fengselsavisa Gjengangeren.

 

19. juni 2012 Nina tar den siste finpussen etter flere dager dugnad

19. juni 2012 Dugnadsgjengen koste deg med reker og siden en tur på Latter for å se sommershowet. Det ble en koslig avslutning på en travel vinter og vår.

 

Juni 2012 ANTA-kurs i Oslo fengsel. Flott og engasjert gruppe

17.MAI 2012 Trivselselementene i Retretten

Susan og Vibeke

Langbordet ble fylt opp ett par ganger i løpet av timene

En fin feirig i Oslo fengsel

 

 

Hederspris

Den største belønningen vi får av å jobbe i Retretten er å se at barn får rusfrie foreldre. Her er det en bestemt dame som feirer sin første 17.mai og det gjør hun blant annet i Retrettens lokaler (2011)

RITA MOTTAR SCHEIBLERS HEDERSPRIS DEN 21. MARS 2012 ( trykk for å lese mer)

 

Morten Krogvold overekker sitt bilde av Nelson Mandela til Rita 21. februar 2012. Det var en stor opplevelse både for Rita som fikk dette som en gave og for brukere av Retretten som overvar overrekkelsen

 

Noen av gjestene som deltok på feiringen av Rita da hun fylte 50 år (2012)

 

Liv Bull tok et fint blide av Rita på hennes feiring av 50-årsdagen (2012)

17.mai 2011 – Vårt lille sjarmtroll no.1

Store og små koste seg og sang av full hals på 17.mai 2011 i vårt kurslokale (2011)

 

Julebord for brukere, samarbeidspartnere og medarbeidere – 2011

Julebrodgjester fra Oslo Universitetsykehus og Amerika (2010)

Juleverksted for store og små (2010)

 

Hjelp til videre hjelp- Heidi i full aktivtet (2011)

God steming i stua(2011)

 

Stolte jenter som får kursbeviset på endt ANTA-kurs (2011)

Flott gjeng (2010)

Guttas ANTA-kurs, de mannlige medarbeiderene i Retretten følger med (2010)

 

Info.møte i forbindelse med ANTA-kurs (2010)

 

Rommet som gir mange flere assosiasjoner (2009)

Våre medarbeidere, her Per-Rune og Harald følger godt med når det er utdeling

av kursbevis for gjennomført 5 uker i ANTA’s Basisgruppe. (2011)

 

Heidi, Mona og Jan, styreleder i Retretten (2010)

Rita fikk det ærefulle oppdraget med å åpne Rusakuttmottaket sammen med helseministeren

Anne-Grete Strøm-Erichsen i 2010

 

Gutta i Oslo fengsel som har deltatt i utviklingen av selvhjelpsgruppeprogrammet (2011)

 

På jobb i ungdomsavd. i Oslo fengsel (2010)

 

Lincoln Hospital hvor Rita hadde praksis: Joann Lenny, akupunktør, Dr. Michael

Smith, Rita og Nancy Smalls som har utviklet kvinneprogrammet på Lincoln.

Nå skal de stenge dørene der etter 40 års drift hvor Dr. smith og Mrs. Smalls har

jobbet hele tiden (2011)

 

Joakim, Rusmiddeletaten, RME, Line, Rusmisbrukerenes interesseorganisasjon (RIO),

Rita, Retretten, Frøydis, Actis på besøk i Littauen her med 2 Ansatte fra

behandlingsinst.Agapaou (2010)

 

Marit Myklebust, Frelsesarmeesn gatehospital, Rita Nilsen, Retretten og Guri

Spillhaug, Oslo universitetsykehus, med innspill til Stoltenbergrapporten på

Stortinget 2010

 

Mona som stiller opp på det meste i og for Retretten – her som fotomodell for Rita (2011)

 

Retretten får besøk av Sunee og kona fra NADA India, og Laila Dåvøy (KRF) (2010)

 

Marius Sjømæling, Barn av rusmisbrukere (BAR) og Rita, Retretten, på samlingen

til Helsedirektoratet (Hdir) 2010

 

Rita, Retretten, Vidar Bøe, Anne-Karin Kolstad, Generalsekretær Actis (2010)

 

Actis styre (2010)

Rita får pris for arbeidet med Retretten av Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitisk Forbund (2009)