Retretten er et gratis tilbud for tidligere alkoholikere, rusmisbrukere, LAR-pasienter og pårørende. Enten du er innenfor eller utenfor en behandlingssituasjon.