Mange av Retrettens brukere med denne problematikken opplever at WHO`s anerkjente akupunkturprogram er et godt hjelpemiddel for å redusere eller å avslutte bruken.

Vi har ansatte i Retretten som har egen erfaring med å bruke vanedannende medikamenter og slutte med dem. Vi har ingen mening om hvor mye eller lite medisiner som hver enkelt skal bruke, da dette er en privat sak mellom pasient/deg og (din) lege.

Vi har ingen mulighet til å lage nedtrappingsplaner, dette må gjøre sammen med lege, men vi kan være en støttespiller, slik at du kan nå dine mål