Retretten har straffegjennomføringer for Kriminalomsorgens Friomsorgskontor i Oslo.  Er det  slik at du har et  problem med alkohol, narkotika eller kriminelt levesett, tilbyr vi kurs i hverdagskompetanse og kontaktskapende under straffegjenomføringen. Vi har også yoga og meditasjon og lunsj daglig.

Vi kan være en trygg havn på vei ut igjen i samfunnet, og vi legger til rette for mestring og mening.

Ta kontakt for informasjon og spørsmål.