Retretten har straffegjennomføringer for Kriminalomsorgens Friomsorgskontor i Oslo.  Er det  slik at du har et  problem med alkohol, narkotika eller kriminelt levesett, tilbyr vi VeiValget og/eller ANTA-kurset under straffegjenomføringen.

Se egne prosjektbeskrivelser →

Vi er også inne i Oslo fengsel 4 ganger i uken for å gi akupunktur og holder VeiValget for innsatte.  I tillegg er vi i Gjøvik fengsel og Ravnaberget kvinnefengsel.

Ta kontakt for informasjon og spørsmål.