• Hva vi tilbyr

  Retretten er et rusfritt senter sentralt i Oslo sentrum for de som sliter pga eget eller andres alkohol, narkotika eller medikamentmisbruk, samt straffedømte som soner i fengsel fengsel eller gjennomfører alternativ straff i våre lokaler.

  Vi har fokus på å hjelpe dem som sliter med en avhengighet og med å finne metoder hvor de kan hjelpe seg selv med å forebygge tilbakefall. Vi tilbyr både veiledning, akupunktur og kurs for å hjelpe våre brukere tilbake til et rusfritt liv eller ut av kriminalitet. Vi har det samme tilbudet til innsatte ved Oslo fengsel 4 dager i uken.

  Vi har erfart at de fleste «sprekker» på 3 månederssyklusen, som på fagspråket heter Postakutte abstinenssymptomer.

  Postakutte abstinenssymptomer (PAA)
  PAA–senabstinens inntreffer ca hver 3. mnd. Disse symptomene forsterker seg ofte når en person står overfor nye faser og utfordringer i sin gjenreisning og tilfriskning. Som eksempler kan nevnes ved utskriving fra institusjonsopphold, løslatelse, begynne i ny jobb, flytting, med mer. Det blir spesielt tungt hvis dette skjer samtidig med at 3.-mnd.syklusen inntreffer. Vi kan tydeligst se dette hos mennesker vi kaller periodedrankere. De holder som regel 3, 6, 9 eller 12 måneder mellom hver drikkeperiode. For den reflekterte narkoman, tablettmisbruker og sukker- og nikotinavhengige, sier de også at det er vanskelig i 3-måneders perioden.

  Vanskeligheter med å tenke klart
  Det er som om hjernen ikke fungerer – det er umulig å konsentrere seg

  Hukommelsesproblemer
  Alt oppfattes og forstås, men i løpet av noen minutter er alt glemt

  Søvnforstyrrelser
  Vanskelig å sovne, urolig søvn, mareritt, nattsvette

  Følelsesmessig over-eller underreaksjon:
  Voldsomt sinne, irritasjon eller nedstemthet, depresjon

  Fysiske koordinasjonsproblemer
  Problemer med balansen, øyne og hender vil ikke samarbeide, trege reflekser

  Stressømfintlige
  Vanskelig å skille mellom mye og lite stress (følelser = stress)