Vi har fokus på å hjelpe dem som sliter med en avhengighet og med å finne metoder hvor de kan hjelpe seg selv med å forebygge tilbakefall. Vi tilbyr både veiledning, akupunktur og kurs for å hjelpe våre brukere tilbake til et rusfritt liv eller ut av kriminalitet. Vi har det samme tilbudet til innsatte ved Oslo fengsel 4 dager i uken.

Vi har erfart at de fleste «sprekker» på 3 månederssyklusen, som på fagspråket heter Postakutte abstinenssymptomer.

Postakutte abstinenssymptomer (PAA)
PAA–senabstinens inntreffer ca hver 3. mnd. Disse symptomene forsterker seg ofte når en person står overfor nye faser og utfordringer i sin gjenreisning og tilfriskning. Som eksempler kan nevnes ved utskriving fra institusjonsopphold, løslatelse, begynne i ny jobb, flytting, med mer. Det blir spesielt tungt hvis dette skjer samtidig med at 3.-mnd.syklusen inntreffer. Vi kan tydeligst se dette hos mennesker vi kaller periodedrankere. De holder som regel 3, 6, 9 eller 12 måneder mellom hver drikkeperiode. For den reflekterte narkoman, tablettmisbruker og sukker- og nikotinavhengige, sier de også at det er vanskelig i 3-måneders perioden.

Vanskeligheter med å tenke klart
Det er som om hjernen ikke fungerer – det er umulig å konsentrere seg

Hukommelsesproblemer
Alt oppfattes og forstås, men i løpet av noen minutter er alt glemt

Søvnforstyrrelser
Vanskelig å sovne, urolig søvn, mareritt, nattsvette

Følelsesmessig over-eller underreaksjon:
Voldsomt sinne, irritasjon eller nedstemthet, depresjon

Fysiske koordinasjonsproblemer
Problemer med balansen, øyne og hender vil ikke samarbeide, trege reflekser

Stressømfintlige
Vanskelig å skille mellom mye og lite stress (følelser = stress)