Akupunkturprogrammet vi setter i Retretten benyttes ofte som er supplement i primærbehandlingsprogram for rusmiddelmisbrukere fordi dem opplever at det hjelper og bidrar til å lindre fysiske og psykiske abstinessymptomer. Akupunktur settes gratis hver hele time for vår brukergruppe.

Akupunktur settes gratis hver hele time for vår brukergruppe.

Les mer om akupunkturprogrammet