Våre medarbeidere har kunnskap om hjelpetiltak som finnes for vår brukergruppe. Derfor kan vi veilede og vise våre brukere dit hvor de kan få best hjelp med sine problemer.

Vi hjelper også våre brukere med å ta kontakt med det offentlige hjelpeapparatet og organisasjoner.

Vi har også et godt samarbeid med May Britt Røbekk i Molde kommune, og her er link til den nyeste boken hennes. Brukerhåndbok-pårørende 2022 Endelig utgave