Vi arbeider i og utenfor fengsel. I Oslo fengsel gir vi akupunktur 2 dager i uken for innsatte på avd. A og B, og vi holder et strukturert påvirkningskurs på avd. A. Dette arbeidet følges opp etter løslatelse.

En dag i måneden er vi i Gjøvik fengsel og Ravnaberget kvinnefengsel som er et ledd i NAV’s tiltak » Fra fengsel til KVP».

I tillegg benytter Kriminalomsorgens friomsorgskontor, Oslo oss til straffegjennomføring både ved vanlig samfunnsstraff og elekronisk soning.

Ta kontakt for mer info.