• Lærings- og motiveringskurs

  Vi arrangerer et lærings- og motiveringskurs for dem som sliter med alkohol, narkotika, tabletter og andre avhengigheter (ANTA). ANTA-kursene settes opp flere ganger i året i Retrettens lokaler, og vi kan holde kortkurs for institusjoner og fengsel.

  I Retretten holdes fullstendige fem ukers kurs samt 1 ukes KortInnPå ANTA kurs

  Les brukerundersøkelsen utført av IRIS av ANTA-kurset

  Les noen erfaringer fra tidligere deltagere

  Se datoer og informasjon om kurs i nærmeste framtid

  Hvem kan delta?

  Alle kan delta på ANTA-kurs. Vi stiller bare krav om at alle deltakere møter i upåvirket tilstand og ikke har forstyrrende adferd.

  Hva læres bort?

  Kurset holdes i grupper, og dette er et lærings- og mestringskurs som skal hjelpe dem som sliter med avhengighet i å hindre tilbakefall og få til de endringene de ønsker.

  Hvor lange dager er det?

  Et vanlig kurs har to undervisningstimer fra klokka 10:00 mandag til torsdag i fem uker. Deretter serverer vi lunsj, og etter man har spist hjelper kursholderen til med oppgaver for de som ønsker å sitte igjen.