• KART kurs

  «KART» – kunnskap, avhengighet, relasjoner og tankemønster

  Kurset er for deg som sliter med ulike former for avhengighet.

  Vi tar for oss hverdagsutfordringer der du gis verktøy som kan ta deg fra en ikke fungerende livssituasjon til en fremtid der du bedre kan mestre viktige deler av ditt liv.

   

   

  Oslo, den 30. august 18

   

  Kurs i regi av Retretten

  «KART» – kunnskap, avhengighet, relasjoner og tankemønster

  Kurset er for deg som sliter med ulike former for avhengighet.

  Vi tar for oss hverdagsutfordringer der du gis verktøy som kan ta deg fra en ikke fungerende livssituasjon til en fremtid der du bedre kan mestre viktige deler av ditt liv.

  Kursets formål: Inspirasjon til å takle hverdagsutfordringer og guide til livsstilsforandringer.

  Kursomfang: 3 dage pr uke i 3 uker, 2 timer hver dag mellom 1000-1200 tir-tors.

  Kurset er gratis😊 og starter opp 4. september kl 1000

  Velkommen!

   

  Oppdatert informasjon på Retrettens hjemmeside; http://www.retretten.no/

   

   

   

   

   

   

  Tema i kurset:

  Dag 1: AVHENGIGHETS- dagen (se WHO-ICD-10 Avhengighetssyndrom) Hva er en avhengighet og hvordan bryte seg fri?

  Dag 2: TOLERANSEVINDU-dagen. Grenser og hvordan vi fungerer i eller utenfor ”boksen”

  Dagene 3-5= BIO-PSYKO-SOSIAL- dagene, avhengighetene speiler seg i hvordan disse 3 elementer påvirker vårt liv .

  Dag 3: BIO-dagen (BIO-psyko-sosial) Arv og miljø, DNA og dine relasjoner, både de vi fått tildelt oss og de vi valgt.

  Dag 4. PSYKO-dagen (bio-PSYKO-sosial) Vår kognitive evne. Hva skjer med hodet når vi lærer nye ting

  Dag 5: SOSIALE dagen (bio-psyko-SOSIAL) Hva trengs for et stabilt sosialt liv, for å lykkes med et rusfritt liv?

  Dagene 6,7,8 ”P.O.P”-dagene med Mentalisering rundt Private, Offentlige og Profesjonelle møter

  Dag 6: PRIVAT atferd og hvordan vi ser på de rundt oss og hvordan de ser på meg.

  Dag 7: OFFENTLIG atferd, med hvilke øyne ser vi den offentlige verden akkurat når vi står i den?

  Dag 8: PROFESJONELL adferd, hvordan fungerer vi i sosiale sammenhenger som studier eller jobb?

  Dag 9: KOMPASSDAGEN. Livsstils-endringer og oppsummering av tidligere temaer

   

   

   

   

   

  Vi anbefaler at du gir deg selv en god start på dagen og tilbyr alle kursdeltakere øre-akupunktur kl 0900. Dette er i god tid før kursstart, slik at du stiller uthvilt og godt forberedt til inspirerende innlegg og appeller med temahenvisende oppgaver som en viktig og velinvestert del av dagen.

  Vi rekker 2 små pauser i løpet av kursdagen og avslutter med servering av lunsj kl 1200.

  Alle kursdeltakere tilbys også individuelle og fordypende samtaler i direkte tilknytning til kursdagen. Fordypningen knyttes da naturlig til dagens tema. Vi  inviterer dere også til tematimer etter kurset hver torsdag.

  Vi ønsker med dette kurs å hjelpe dere til bedre valg knyttet til egne behov og samarbeider derfor med  relevante aktører som naturlig blir presentert i løpet av kurset. Bedre valg blir ofte en positiv konsekvens av de endringer en foretar seg med hensikt om et friere liv, fri fra avhengigheter.

  Retretten behandler ikke avhengigheter, men tilbyr hjelp til videre hjelp. Det handler ikke om å slutte og ruse seg, men om å få lov å slippe.

  Vi som holder kursene har egenerfaringer og er derved likepersoner med tidligere misbruk og eller avhengighetsutfordringer og har selvsagt taushetsplikt.