• Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020.

    Pakkeforløp er nasjonale normgivende forløp, utviklet i samarbeid med brukerorganisasjoner og fagfeltet

    Helsedirektoratet skriver; «Det er brukerne som er eksperter på eget liv, og som vet hvor skoen trykker. Skal tjenestene bli bedre, må brukerne involveres og forventninger avklares.
    Pasienten må få hjelp av helsepersonell til å vurdere ulike behandlingsalternativ for å kunne ta et valg om behandling og oppfølging. Tjenestene må ta hensyn til pasientens behov, ressurser og hva som er viktig for den enkelte. Målet er at pasienten skal medvirke i alle avgjørelser om behandling og oppfølging.

    Pakkeforløp for psykisk helse og rus publiseres og implementeres trinnvis fra høsten 2018

    https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-plan-for-implementering-av-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-20182020