• KART- kurs i regi av Retretten 05.02.2019

  KART-kurset er «Hands on» og er utformet slik at deltakere og kursleder, sammen løser oppgaver knyttet til dagstemaene

  Neste KART- kurs i regi av Retretten 5/2
  li>Kunnskap om Avhengigheter Relasjoner og Tankemønstre

 • Kurset er for deg som sliter med ulike former for avhengighet.

  Vi tar for oss hverdagsutfordringer der du gis verktøy som kan ta deg fra en lite eller ikke fungerende livssituasjon til en fremtid der du bedre kan mestre viktige deler av ditt liv.

  Kursets formål: Inspirasjon til å takle hverdagsutfordringer og guide til livsstilsendringer.

  Kursomfang: 3 uker, 3 dager, 3 timer (tirsdager, onsdager og torsdager)

  Kurset er gratis😊 og starter opp 5/2 kl. 1000

  Påmelding: kontor@retretten.no  !

  Velkommen!

   

  Oppdatert informasjon på Retrettens hjemmeside; http://www.retretten.no/

   


   

  Temaer i KART-kurset:

  Dag 1: AVHENGIGHETS- dagen (se WHO-ICD-10 Avhengighetssyndrom) Hva er en avhengighet og hvordan bryte seg fri?

  Dag 2: TOLERANSEVINDU-dagen. Grenser og hvordan vi fungerer i eller utenfor ”boksen”

  Dagene 3-5= BIO-PSYKO-SOSIAL- dagene, avhengighetene speiler seg i hvordan disse 3 elementer påvirker vårt liv .

  Dag 3: BIO-dagen (BIO-psyko-sosial) Arv, miljø og DNA og dine relasjoner, Hvem er vi og og hva bor i oss?

  Dag 4. PSYKO-dagen (bio-PSYKO-sosial) Vår kognitive evne. Hva skjer med hodet når vi lærer nye ting

  Dag 5: SOSIALE dagen (bio-psyko-SOSIAL) Hva trengs for et stabilt sosialt liv, for å lykkes med et rusfritt liv?

  Dagene 6,7,8 ”P.O.P”-dagene med tanker og øvelser rundt Private, Offentlige og Profesjonelle møter

  Dag 6: PRIVAT atferd Hvordan vi ser på de rundt oss og hvordan de ser på meg.

  Dag 7: OFFENTLIG atferd Med hvilke øyne ser vi den offentlige verden akkurat når vi står i den?

  Dag 8: PROFESJONELL adferd, Hvordan fungerer vi i sosiale sammenhenger som studier eller jobb?

  Dag 9: KOMPASSDAGEN. Målsetninger til livsstils-endringer og oppsummering av tidligere temaer

   


   

  KART-kurset er «Hands on» og er utformet slik at deltakere og kursleder, sammen løser oppgaver knyttet til dagstemaene. Den åpenbare fordelen med en felles oppgaveløsning, er at deltakeren ikke bare får sine egne men også kurskollegenes sine svar og refleksjoner, noe som gir en meget stor gevinst kontra egenstudier. KART-kurset ønsker å vekke inspirasjon til livsstilsendringer og samtidig tilby verktøy for å kunne foreta de forandringer som hver enkel finner nødvendig. Kurset er informativt i den forstand at kunnskap deles og presenteres. Arbeidsmodellen har valgts for å vekke interesse, få lyst til å forandre, bli inspirert og for å få påfyll av kunnskap.