• Arrangementer og Kurs Retretten 2018

  Kurs og arrangementer 2018

  Kurs og arrangementer

  I løpet av høsten 2018 vil det bli arrangert en rekke kurs og fagdager i Retretten i Oslo.  Av tema som blir satt opp er bl.a selvskading, matavhengighet, Individuell plan , motivasjon- og mestringskurs, samt en rekke tema rundt rus og psykisk helse og pårørende. Alle tilbud er gratis. Følg med på hjemmesiden og på Facebook.

   

  Gina Krogsvold

  Daglig Leder