• Langt flere tenåringer bruker antidepressiva

  Ingen andre aldersgrupper har de siste ti årene hatt så stor økning i bruken av antidepressiva som tenåringer i aldersgruppen 15-19 år.

  Tall fra Folkehelseinstituttets nasjonale reseptregister viser at det ikke har vært noen nevneverdig økning i befolkningens bruk av antidepressive de siste ti årene.

  I 2008 var det 288.414 personer som hentet ut minst én resept på antidepressiva. I fjor økte antallet til 332.053 brukere. Regnet i bruk per tusen innbyggere, er økningen på fire prosent.

  I samme periode har derimot bruken av antidepressiva økt betraktelig blant eldre tenåringer, ifølge tallene fra Reseptregisteret. I aldersgruppen 15-19 år var økningen, justert for endring i antallet innbyggere, på hele 48 prosent.

   

  Kjønnsforskjeller
  I 2008 var det om lag dobbelt så mange eldre tenåringsjenter som gutter som hadde hentet ut en resept på antidepressiva. I 2017 økte forskjellen: Blant de 6.671 brukerne, var hele 4.741 av dem jenter.

  Bruken økte med drøyt 30 prosent blant guttene og med 59 prosent blant jentene.

  Ned blant eldre
  For unge mellom 20 og 25 år, hvor antallet brukere i fjor var 14.255, hadde bruken økte med 17 prosent siden 2008.

  For personer over 70 år, har det vært en liten nedgang i nevnte periode. Det samme gjelder 60-åringene, med unntak av en liten økning hos dem mellom 65 og 70 år.(Kilde: Dagens medisin)