• LAR 20 år – hva er status?


    12.000 mennesker har vært i LAR-behandling siden oppstarten i 1998. Hva er status?

    I alt 12.000 mennesker har vært i LAR-behandling siden oppstarten i 1998. Ordningen har både styrker og svakheter, viser statusrapport. Følg linken og les mer. https://rop.no/aktuelt/lar-20-ar–hva-er-status/

    Kilde ROP