• Ny handlingsplan mot spilleavhengighet

  Kulturdepartementet har fastsatt en ny handlingsplan mot spilleproblemer

  • Handlingsplanen har tre hovedmål med tilhørende tiltak:
   Færrest mulig skal ha problemer med spill
   Kunnskapen om spill og spilleproblemer skal økes og deles
   Tidlig identifisering og god behandling av problemspillere.

   

  Planen omhandler både dataspill og pengespill og det rettes større fokus på spillforskning og utveksling av kunnskap og informasjon enn i forrige handlingsplan.
  Et viktig tiltak i planen er å intensivere informasjonsarbeidet om de utenlandske spillselskapenes aktiviteter på det norske markedet. Publikum må få vite at disse selskapene ikke er underlagt norske reguleringer og ansvarlighetstiltak, og at de som bruker dem derfor ikke har den samme graden av beskyttelse som ved deltagelse i lovlige norske pengespill.
  Siden 2005 er det avsatt 12 millioner kroner fra spillemidlene til tiltak mot spilleproblemer. Dette beløpet økes nå til 15 millioner kroner.
  I tillegg til handlingsplanen er spillavhengighet også omtalt i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet. I planen er spillavhengighet inkludert i begrepet rusavhengighet, noe som betyr at planens 2,4 mrd. også kan brukes på arbeidet med spillavhengighet.

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-mot-spilleproblemer/id2464683/

   

  Kilde Regjeringen.no