• Ny veiviser gjør det enklere

    Hvorfor inkludere de som står utenfor arbeidslivet? Mange virksomheter klarer å inkludere mennesker med ulike utfordringer. Felles for disse er først og fremst viljen til å prøve. Ikke alle kjenner til hvordan inkludering foregår. NAVs nye veiviser gir svar.

    Vi får mange henvendelser fra virksomheter som vil inkludere. Derfor har vi laget en veiviser som loser dem gjennom prosessen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Den nye veiviseren presenterer hva NAV kan tilby virksomheter som vil ta inn de som står utenfor arbeidslivet, eller som ønsker å tilrettelegge for å beholde ansatte som sliter. – Veiviserens gir ledere og tillitsvalgte oversikt over hvilken støtte og hvilke tilskudd de kan få fra NAV, forteller Vågeng.

    Får nyttige tips og råd

    Nettportalen inneholder tre veivisere med ulike tema: Å tilby jobb til personer som trenger tilrettelegging, å tilby midlertidig arbeidstrening og hvordan beholde ansatte som sliter psykisk eller fysisk.Alle veiviserne presenterer hvordan virksomhetene kan gå frem. Virksomhetene får også tips og råd om hvordan andre har jobbet med dette.De som bruker veiviseren skal få bedre innsikt i hva som finnes av muligheter og hvordan de kan få til en god inkludering. Det kan forenkle samarbeidet med NAV og bidra til at vi får flere ut i jobb, sier Vågeng. http://mag.idebanken.org/nyveiviser/?Sleeknote=?SNSubscribed=true&utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_content=Nyhetsbrev&utm_medium=Epost&utm_source=Apsis