• Om oss

    Stiftelsen Retretten ble grunnlagt av Rita Nilsen i 2002. Vi er en brukerstyrt stiftelse som holder åpent et rusfritt dagsenter for dem som sliter pga. egen eller andres bruk av alkohol, legemidler eller narkotika.

    Vårt formål er hjelp til videre hjelp, så vi forsøker å sette oss inn i alle tiltak som kan være til nytte for den enkelte bruker i sin gjenreisning.

    Retretten er livssyns- og politisk nøytral. Alt vi gjør har en forankring i Verdens helseorganisasjons definisjon på avhengigheter, atferd og reaksjonsforstyrrelser ( WHO ICD-10). Våre programmer og tilnærmingsmåter, akupunkturprogram og kurser, har sitt utspring i WHO anerkjente programmer som bygger på psykodynamiske og kognitive teorier.

    Alle medarbeidere hos oss, som har direkte kontakt med vår brukergruppe, har selv egenerfaring som bruker. Ansatte som har slitt med eget alkohol-, narkotika- og legemiddelbruk har minimum 2 års avhold og har stabilisert seg i egen hverdag. De som har pårørendebakgrunn lever godt uavhengige enten de har en aktiv misbruker i sin nærhet eller ei.

    Styret besitter medisinfaglig, administrativ og økonomisk kompetanse.