• Om oss

    De ansatte i Retretten

    Vårt formål er hjelp til videre hjelp, så vi forsøker å sette oss inn i alle tiltak som kan være til nytte for den enkelte bruker i sin gjenreisning.

    Retretten er livssyns- og politisk nøytral. Alt vi gjør har en forankring i Verdens helseorganisasjons definisjon på avhengigheter, atferd og reaksjonsforstyrrelser ( WHO ICD-10). Våre programmer og tilnærmingsmåter, NADA’s akupunkturprogram og lærings- og motiveringskurset, ANTA, har sitt utspring i WHO og NADA-protokollen, som bygger på psykodynamiske og kognitive teorier.

    Alle medarbeidere hos oss, som har direkte kontakt med vår brukergruppe, har selv egenerfaring som bruker. Ansatte som har slitt med eget alkohol-, narkotika- og legemiddelbruk har minimum 2 års avhold og har stabilisert seg i egen hverdag. De som har pårørendebakgrunn lever godt uavhengige enten de har en aktiv misbruker i sin nærhet eller ei.

    Styret besitter medisinfaglig, administrativ og økonomisk kompetanse.