• Om oss

  Stiftelsen Retretten ble grunnlagt av Rita Nilsen i 2002. Vi er en brukerstyrt stiftelse som holder åpent et rusfritt dagsenter for dem som sliter pga. egen eller andres bruk av alkohol, legemidler eller narkotika.

  Stiftelsen Retretten har som formål ; Hjelp til videre hjelp d.v.s vi loser våre brukere videre til ulike, ikke kommersielle tilbud på bakgrunn av den enkeltes behov.Retretten er livssyns- og politisk nøytral.

  Alt vi gjør har en forankring i Verdens helseorganisasjons definisjon på avhengigheter, atferd og reaksjonsforstyrrelser ( WHO ICD-10). Våre programmer og tilnærmingsmåter, akupunktur program og kurs, har sitt utspring i WHO anerkjente programmer som bygger på psykodynamiske og kognitive teorier.

   

  Alle tilbud i Retretten er gratis, vi har ingen timebestilling eller journalføring.

   

  Vi har også tilbud i en rekke fengsler.

   

  Medarbeidere med gull i sin CV!

  Alle medarbeidere hos oss, som har direkte kontakt med vår brukergruppe, har selv egenerfaring som bruker. Ansatte som har slitt med eget alkohol-, narkotika- og legemiddelbruk har minimum 2 års avhold og har stabilisert seg i egen hverdag. Styret besitter medisinfaglig, administrativ og økonomisk kompetanse.

   

  Våre viktigste bidragsytere er Helsedirektoratet, Oslo kommune, Kriminalomsorgsdirektoratet og Gjensidige stiftelsen