• Medarbeidere og styret

  Medarbeidere du kan kontakte vedr. samtaler, brukerrepresentasjon, foredrag og annet:

  Lisbeth: Alkohol, medikamenter og mat

  Yngwe: Alkohol, medikamenter, ekstremsport, arbeidsnarkomai

  Mona: Rusrelatert dødsfall i nære relasjoner

  Nina: Illegale rusmidler, mamma-barnproblematikk, rusrelaterte dødsfall i nære relasjoner,  fengsel og alternative straffereaksjoner

  Petter: Alkohol

  Tore: Reseptbelagte medikamenter

  Rita: Alkohol, illegale rusmidler, selvskading, spiseforstyrrelse,Suicidal

  Frank- Rune: Pårørende

  Heidi: LAR-bruker

  Berit: Pårørende

  Tristan: Alkohol

  Rolf:Illegale rusmidler, kriminalitet

  Tom: Illegale rusmidler, kriminalitet

  Unni: Pårørende

  Bjørg: Mange år støttespiller for brukere av Retretten, Oslo

  Turid: Støttespiller til brukere i Retretten, Årnes

   

  Ansatte

  Gina Krogsvold – Daglig leder
  Tlf: 22 20 93 92
  Mobil: 919 25 130
  E:mail: gina@retretten.no

   

  Rita Nilsen – Faglig leder/Grunnlegger
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  Mobil: 906 90 286
  E:mail: rita@retretten.no

   

  Frank-Rune Larsen – It/Admin-medarbeider
  Tlf: 22 20 93 92
  Mobil: 952 30 126
  E:mail: frank-rune@retretten.no

   

  Heidi Kinge – Kriminalomsorg/fengselsarbeide
  LAR-kontakt
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: heidi@retretten.no

   

  Petter Lange – Kriminalomsorg/Fengselsarbeide
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: petter@retretten.no

   

  Mona Svartås – Vaktansvarlig
  Koordinator for frivillige og info.arbeid
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E:mail: mona@retretten.no

   

  Lisbeth Nævestad –  Miljøarbeider/Mottak
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: lisbeth@retretten.no

   

  Annelen Breivik – Miljøarbeider/Supporten
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: annelen@retretten.no

   

  Nina Hilton Mæhlum – Miljøarbeider/Fengsel
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: nina@retretten.no

   

  Tom Lindahn – Leder i Årnes
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: tom@retretten.no

   

  Unni Samuelsen – Miljøarbeider Årnes
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: unni@retretten.no

   

   

  Styret


  Styreleder:
  Knut T. Traaseth

   

  Styremedlemmer:
  Tone Holme
  Lars Lindroth
  Jon Gangdal