• Medarbeidere og styret

  Medarbeidere du kan kontakte vedr. foredrag og annet

  Ansatte

  Gina Krogsvold – Daglig leder
  Tlf: 22 20 93 92
  Mobil: 919 25 130
  E:mail: gina@retretten.no

  Frank-Rune Larsen – It/admin-medarbeider
  Tlf: 22 20 93 92
  Mobil: 952 30 126
  E:mail: frank-rune@retretten.no

  Heidi Kinge – Kriminalomsorg/fengselsarbeide
  LAR-kontakt
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: heidi@retretten.no

  Petter Lange – Kriminalomsorg/Fengselsarbeide
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: petter@retretten.no

  Mona Svartås – Vaktansvarlig
  Koordinator for frivillige og info.arbeid
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E:mail: mona@retretten.no

  Lisbeth Nævestad Miljøarbeider/Mottak
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: lisbeth@retretten.no

  Annelen Lund – Miljøarbeider/Supporten
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: annelen@retretten.no

  Nina Hilton Mæhlum – Miljøarbeider/Fengsel
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: nina@retretten.no

  Tom Lindahn – Leder i Årnes
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: tom@retretten.no

  Unni Samuelsen – Miljøarbeider Årnes
  Sertifisert i NADA-protokollen
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: unni@retretten.no

  Yngwe Ståhl – Miljøarbeider/Fengsel
  Tlf: 22 20 93 92
  E: mail: Yngwe@retretten.no

  Styret

  Styreleder:
  Knut T. Traaseth

  Styremedlemmer:
  Tone Holme
  Lars Lindroth