«Jeg trengte hjelp til så mange ting, men jeg hadde ingen steder å gå».  Dermed etablerte hun Retretten.

I 2002 grunnla Rita Nilsen Retretten, som svar på de lidelsene og personlige behov hun hadde opplevd i den tidlige fasen av sin egen gjenoppbygging og gjenoppretting fra sin subtansmisbruk.

«Jeg trengte hjelp til så mange ting, men hadde ingen steder å gå.»

Hun hadde ingen penger til å få profesjonell hjelp, ingen jobb og intet «nykter» nettverk. Derfor var det vanskelig å starte et liv uten rusmisbruk.
Det hun virkelig trengte var mye hjelp på forskjellige områder, men hadde ikke noe sted å gå for å få slik hjelp, støtte og råd.
Rita fikk mye støtte gjennom sitt vennskap med Petter, en tørrlagt alkoholiker. Hun fikk ytterligere hjelp fra en selvhjelpsgruppe og noen fra hyppige samtaler med en Prest. Dette sammen med den medisinske kunnskapen hun fikk fra sin utdannelse ble hennes vei ut av sitt rusmiddelmisbruket.

Under sin akupunkturpraksis-periode forsto hun at hun ikke var alene om å føle denne indre smerten hun bar med seg. Ikke på grunn av rusmisbruk, men som en følge av traumene hun led av, betydde det at hun tok feil vei tidlig i livet.

I denne perioden møtte hun hovedsakelig barn hvis foreldre var rusmisbrukere eller hadde psykiske lidelser. Disse barna hjalp henne til å forstå hvordan hun bedre kan hjelpe de berørte.

Slik ble Retretten etablert og etter 2 år ble den registrert som en stiftelse.
Nå 17 år senere drives Retretten fortsatt etter de samme prinsipper

Alle er hjertelig velkomne til å benytte seg av alle våre tilbud som alle er gratis

Du er alltid velkommen!