• Orientering om stengningen av Retrettens dagsenter i Kr. August gate 10 i Oslo

  Retrettens dagsenter i Kr. August gate 10 i Oslo 6 ble stengt fredag 22. november 2018 med henvisning til Arbeidsmiljøloven §6-3. Samtidig gikk Stiftelsen Retrettens daglige leder ut i sykmelding. Flere andre ansatte ved dagsenteret er også sykmeldte. Virksomheten ved Retrettens avdeling på Årnes og arbeidet i kriminalomsorgen drives imidlertid upåvirket av stengingen.

  Stiftelsen Retrettens styre var ikke tidligere blitt gjort kjent med de konkrete forholdene som ble lagt til grunn for stengingen. Det er imidlertid ikke å legge skjul på at det har vært interne motsetninger blant to grupper av de ansatte i Retretten etter at stiftelsens grunnlegger, og mangeårige daglige leder, Rita Nilsen overlot roret til ny daglig leder i januar 2018. Konflikten blant de ansatte har man dessverre ikke lykkes å løse opp i.

   

  Straks styret var blitt gjort kjent med stengingen, ble det etablert kontakt med Arbeidstilsynet, samtidig som styret flere ganger fra ansatte etterlyste mer konkrete opplysninger om årsaken til stengingen.  Først onsdag 28. november 2018 fikk man brakt på det rene hva stengingen bunner i, og siden det har man jobbet med å få verifisert dette for å kunne iverksette tiltak.  Videre har man jobbet med å få på plass en konstituert daglig ledelse, samtidig som man også vurderer hvordan man kan få åpnet dagsenteret tatt i betraktning at mesteparten av Retrettens ansatte er sykmeldte.

   

  Retrettens viktigste oppgave er å ivareta brukerne og gi hjelp til dem som søker ny retning i livet.Siden Retretten ble etablert for 17 år siden har flere tusen fått hjelp til å takle en krevende livssituasjon, og mange av disse lever i dag gode liv uten rus- og avhengighetsproblemer.

   

  De siste årene har dagsenteret hatt ca. 20 000 besøkende per år, og aldri tidligere har senteret holdt stengt som nå. Vi beklager på det sterkeste hvordan stengingen påvirker de mange som har senteret som et viktig ankerfeste og møtested.

   

  I samarbeid med de ansatte og Arbeidstilsynet vil styret søke å komme til en ordning som gjør at dagsenteret kan åpne sine dører i løpet av rimelig tid.