• Oversikt over hvor Retrettens brukere kan henvende seg!

  Dagen kan være lang uten mat og en seng, her følger en oversikt over hvor man kan henvende seg for å få hjelp i nødens stund

   

  SSA – Sosial og ambulant Akuttjeneste Tlf 23 48 70 90

  Mennesker som er utsatt for vold, seksuelle overgrep, ulykker, familieproblemer, tap av nærstående, selvmordstanker, materiellnød og akutt boligmangel. Døgnåpent Sosialtjenestens døgntilbud i Oslo. Innsøkende instans til akuttovernatting kveld/natt. Tilbudet er gratis, og vi har taushetsplikt.

  Villa MAR Bygdøy Allé Bygdøy Allé 23. Tlf. 23 42 75 70

  Villa MAR Sagene Bergensgt. 52, Bjølsen Tlf. 24 09 37 90

  Villa MAR Grorud Grorudveien 75, Grorud Jernbanest. Tlf. 23 42 79 40

  Villa MAR Gamle Oslo Kjølberggt. 9 Tlf. 23 06 03 60 MAR Oslo Poliklinikk l Hausmannsgt 7

  Pasienter i LAR-behandling i Oslo, som har behov for langvarig medikamentell støtte og psykososial oppfølging. Dagtilbud for brukere i LAR. Mandag –fredag 0900-1500. Onsdag 0900-1300. Medikamentutdeling og aktivitetstilbud. Matservering og oppfølging. Et forsterkende bidrag til bydelenes oppfølging av brukere i LAR. Medikamentutdeling og individuell oppfølging av brukere i LAR. Et spesialisert kommunalt tiltak Oslo kommune, Velferdsetaten

  Lavterskel tannhelsetjeneste Galleriet

  Schweigaards. 6, plan 3, andre etg. Tlf 991 04 122 tors og fred.

  Rusmiddelmisbrukere som benytter lavterskeltiltak torsdag og fredag 1000-1500 Gratis akutt tannbehandling. Lavterskeltiltak med kort ventetid og bistand fra miljøarbeider. Krever ingen henvisning. Oslo kommune,

  PRINDSEN MOTTAKSENTER- Tlf 23 42 72 00 Storgt. 36C

  • Sprøyterom Tlf 23 42 72 51

  Vi har trygge og hygieniske rammer for sprøytesetting, for mennesker med langvarig heroinavhengighet. Dette forebygger infeksjoner og smitte, og gir raskere hjelp ved overdoser. Sprøyterommet øker også mulighetene for kontakt og samtaler mellom brukeren og hjelpeapparatet.

  Åpningstider: mandag – fredag kl 09.00 – 21.30 – lørdag og søndag kl 10.00 – 16.00

  • Feltpleie Prindsen – Telefon: 915 50 618

  Feltpleie Vi tilbyr gratis behandling av sår og infeksjoner knyttet til rusmiddelmisbruk. Du trenger ikke bestille time, det er bare å møte opp.

  Åpningstider: mandag – fredag kl 09.00 -22.00 – Lørdag – Søndag kl 10.00 – 18.00

   

  • AKUTTOVERNATTING: For tildeling av akuttplass for rusmisbrukere mellom klokken 08.00-15.00, kan du kontakte ditt NAV kontor, sosialtjenesten.

   

  De kan også bestille plass til deg fra Felles inntak på telefon 915 45 971.

  Etter klokken 15.00, møt opp på Legevakten i Storgata eller ta kontakt med tjenesten for akutt krisehjelp på telefon 23 48 70 90.

  Inntak til akuttovernatting hos Legevakten

  Sosial og Ambulant Akuttjeneste Tlf: 23 48 70 90

  Kartlegging, oppfølging og videreformidling

  • Ambulant rusteam – Tlf 980 17 234

  Vi bistår bydelene med hjemmebesøk og veiledning, og driver oppsøkende virksomhet i rusmiljøene i sentrum.

  • Hjelp til hjemreise Tlf 23 42 72 00 – Storgata 40, 0182 Oslo

  Er du tilhørende i en annen kommune enn Oslo, men oppholder deg i de åpne rusmiljøene er du ofte i en utsatt og sårbar situasjon. Vi kan hjelpe deg med å gjenoppta kontakten med hjelpeapparatet i din hjemkommune. Hvis du ønsker å dra hjem igjen kan vi hjelpe deg med det praktiske rundt hjemreisen.

  Prindsen Mottakskontor har psykiater, psykolog, lege og sykepleier

  FELTPLEIEN:

  Dalsbergstien hus, Marcus Thranes hus, Fredensborg bosenter,  og Natthjemmet

  Alle dager 1630-2300 Daglig sykepleiefaglig oppfølging. Legevisitt en gang per uke. Henvisning til spesialist, fastlege etc. Kostnadsfritt for bruker Oslo kommune,

  Feltpleien Urtegata 16 b

  Feltpleien tilbyr gratis helse- og omsorgstilbud for rusmiddelavhengige over 18 år. Du trenger ikke bestille time. Vi har taushetsplikt.

  Åpningstider:

  Mandag-onsdag-fredag: 09-15

  Tirsdag-torsdag: 9-15.30

  Lege er til stede onsdag og fredag, 12.30 – 15.00

  Vi tilbyr: Sårbehandling, Vaksine mot hepatitt A+B, Stivkrampe og influensavaksine, Råd og veiledning om helse, Hjelp til å etablere kontakt med helseapparatet, NADA-akupunktur, Samtale

  UTESEKSJONEN

  Maridalsveien 3, Tlf 23 46 04 40 – 91303 913 Barn, unge voksne opp til 25 år

  Hverdager kl 0800 – 2400 Lørdag kl 1600 – 24 Søndag

  Vakttelefon Rådgivningstjeneste Hverdag kl 1000 – 1500 Oppsøkende arbeid overfor personer som antas å stå i fare for å utvikle, eller som har utviklet, problemer i tilknytning til rus og kriminalitet i Oslo sentrum. Videreformidling til det øvrige hjelpeapparatet. Oslo kommune,

  FRELSESARMEEN JOBBEN

  Heimdalsgata. 14b (Inng, Vahls gate) 0561 Oslo tlf: 93244164 Tlf 22 68 90 68

  Mennesker i aktiv rus Man-fre 0830-1400 Fleksibelt sysselsettingstiltak for mennesker i aktiv rus.

  KIRKENS BYMISJON LØNN SOM FORTJENT Herslebs gt. 43, 0578 Oslo Tlf 22 42 13 75

  • Gaterydding: Lønn som Fortjent tilbyr jobb fire dager i uken fra kl. 9-13 til mennesker i aktiv rus.
  • SPENN Glassverksted: Englene representerer HÅPET. Det som er knust eller ødelagt kan settes sammen og bli noe vakkert.
  • Tapetverksted: Lønn som Fortjents tapetverksted lager gave- og nytteprodukter av tapet som ellers ville blitt kastet.
  • PAAHJUL, Sykkelverksted i Bjørvika
  • SyRom, for fattige tilreisende kvinner

   

  NYTTIG ARBEID

  Nyttig Arbeid er et arbeidstreningstiltak og kvalifisering for målgruppen rusavhengige under rehabilitering. Målsetning med prosjektet er arbeidstrening, avklaring og kvalifisering inn i annen jobb. Nyttig Arbeid tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser, ønsker om utvikling og bygger på eventuell tidligere arbeidserfaring og utdanning.

  • Nyttig Butikk
  • Ullevål Hageby
  • Kampen nærmiljøstasjon
  • Konferansesenteret

  Ta kontakt med Dugald Hultberg, tlf. 941 32 435, eller Sara Vleeshouwers, tlf. 481 98 549.

   

   

   

   

  PROSENTERET Storgata 11, 0155 Oslo Tlf 23 10 02 00

  Åpningstider: Sentralbord: 08.00 – 15.30

  Stua:

  Mandag, onsdag og fredag 12.00 – 15.00

  Tirsdag og torsdag 15.00 – 20.00

  Helsetilbudet:

  Mandag, onsdag og fredag 12.00 – 15.00

  Tirsdag og torsdag 12.00 – 20.00

   

  NATTHJEMMET Akuttovernatting – Besøksadresse: General Birch gt. 28

  Natthjemmet er Kirkens Bymisjons akuttovernattingstilbud til kvinner i Oslo som har tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljøet.

  Natthjemmet har åpent fra 21.00 -12.00 alle dager. Vi tilbyr mat, vask av tøy, ren seng, samtaler og hjelp til formidling til hjelpeapparatet hvis kvinnen ønsker det. Vi tilbyr også enkel helsehjelp på natt, men vi har en sykepleier på dagtid som tilbyr helsehjelp etter avtale med nattevaktene. Kvinnene som kommer hit trenger ingen henvisning.

   

  Værestedet Trefoldighet menighet Trefoldighetskirken

  Akersgt. 66 Vanskeligstilte Rus/psykiske lidelser Lørdag 1600-1900 Matservering og samtaler Trefoldighet menighet

  =OSLO

  Dagtilbud Selgere kjøpet magasin for kr 50,- og sender videre for kr 100,-. Overskuddet av salget går til selger.

  =KAFFE

  Erlik Kaffe er en helt spesiell kaffebar som gir folk fra gatemiljøet mulighet til lønnet arbeid, jobbtrening, kompetanse og mestring.

   

  FATTIGHUSET Grønlandsleiret 39

  Åpent for alle Mand-fred 1200-1600 Brukerstyrt. Gratis kaffe/te og mat 4 dager i uken. Mand og tirsdag utdeling av klær, leker osv. Fred deles ut mat til å ta med hjem.

   

  STIFTELSEN PETTER UTELIGGER

  Kan søke om økonomisk støtte til klær og annet man kunne tenke seg

  post@stiftelsenpetteruteligger.no

   

  HJERTEROM, ALEX Tlf: 905 02 992

  Hjerterom sitt hovedmål er å bidra til en bedre tilværelse for vanskeligstilte via utdeling av klær, utstyr & mat, samt hjemmebesøk, oppfølging & rådgivning.

   

  EVANGELIESENTERET, Osterhausgata 1, Oslo, Tlf: 466 10 044

  Tirsdag kl.12-16: 30 – Matservering og utlevering av matposer.

  Torsdag kl.12-16: 30 – Matservering og utlevering av matposer.

   

  FRANSISKUSHJELPEN

  • SYKEPLEIE PÅ HJUL

  Bilen direkte Telefontid: Mandag til fredag nKl. 09.00-16.30 Tlf: 404 02 169

  Mennesker i aktiv rus, metadon, psykisk lidelse, trafficking Man-fre 1000-1630 Til stede i Oslo Sentrum med bobil som gir sykepleie- og sosionom- tjenester, deltar i oppfølgingsarbeid, bidrar med utdeling av metadon i hjemmene i samarbeid med MAR til de som ikke kan komme seg ut selv Franciskushjelpen, gatetjenesten

  • Sorgtjenesten – Leder Aksel Øhrn 22 70 76 85 – 990 83 909 Besøksadresse: Enerhauggata 4.

  Sorgtjenestens viktigste oppgave er å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall. Vårt viktigste tilbud er sorggruppe der du får hjelp til å bearbeide sorgen. Alle som henvender seg blir tilbudt en individuell samtale før de kan begynne i en gruppe

   

  MARITAKAFEEN

  Tollbugata 11 0152 OSLO

  Hovedsak narkotikamisbrukere og prostituerte Man-fredag kl 1900-2200  Møtested med matservering med en lav egenbetaling og samtaler for motivering

   

  MARITA BO,  Holsts gate 60473 OSLO, Tlf: 22 04 54 00

  Marita Bo er et rus-, kriminalitets- og psykisk helseforebyggende botilbud for ungdom mellom 18 og til og med 23 år.

  Botilbudet består av to avdelinger, en for gutter og en for jenter.

  Beboerne får generell kontakt og ukentlige oppfølgingssamtaler med en faglig kvalifisert ansatt med politiattest og taushetsplikt. Marita Bo er rusfritt.

  Målgruppe og mål

  Et fellestrekk for beboerne, er at de står i fare for at problemene deres vil eskalere om de ikke blir tatt tak i, og vil bli vanskeligere å håndtere på et senere tidspunkt. Det er ungdommer som av ulike grunner trenger et trygt sted å bo i en fase av livet, og hvor det å bo på egenhånd eller å bo på institusjon ikke er hensiktsmessig for dem. For eksempel:

   

  Ungdom i faresonen i forhold til rus, kriminalitet eller annen negativ påvirkning.

  Ungdom som har psykiske og sosiale utfordringer, for eksempel angst.

  Ungdom som trenger hjelp til å bygge gode og positive nettverk

  Ungdom fra dysfunksjonelle familier.

   

  BLÅ KORS KONTAKTSENTER – Hausmannsgt. 31 Tlf 22 20 57 30

  Mennesker i aktiv rus og sekundær gruppe med rusrelaterte problemer Man-fred 0800-1200 Vinteren også lørdag 0830-1030 Matutdeling Hver tirsdag fra kl 13.00 til 15.00 deler vi ut poser med mat til fattige og rusavhengige. Kølappene deles ut hver halvtime fra kl 10.00. Matservering, motivasjons samtaler, sosionomtjeneste med tilbud om oppfølging

   

  STIFTELSEN RETRETTEN OSLO Kristian Augustsgt. 10. Tlf.22 20 93 92 Mobil: 90 69 02 86 (8-22)

  Rusavhengige som vil være rusfrie Mand-fred 1000-1700 Søndager 1200 – 1500 Akupunktur setter hver hele time Støtte til rusavhengige som vil være rusfrie og til deres pårørende. Tre fast tiltak: Veiledning, kompetanseheving og akupunktur. Har åpent, rusfritt værested på dagtid. Ingen journalføring, ingen timebestilling og tilbudet er kostnadsfritt for brukere. www.retretten.no

   

  RETRETTEN ÅRNES Pyramiden», Leirveien 2i, 2150 Årnes Tlf: 22 20 93 92

  Åpningstider Tirsdag – Torsdag kl 10. 00 – 17.00 Onsdag kl 14.00 – 20.00 Fredag kl 10-00 – 15.00

   

   

  Nadheim Norbygt. 45 Tlf 22052880

  Kvinner og menn med prostitusjonserfaring Hverdager 0900-1600 Fredager 0900-2100 Råd, veiledning, støtte, bistand og deltakelse på ulike aktiviteter. Tilbudet er kostnadsfritt for brukere. Kirkens bymisjon

   

  KIRKENS BYMISJON 24SJU Besøksadresse: Tollbugata 3, Telefon 23 68 98 98

  24SJU er en gateklinikk for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige i Oslo som sliter med psykiske, somatiske og praktiske problemer. Døgnåpent Ambulant og oppsøkende. Ansatte med lang erfaring og ulik yrkesbakgrunn innenfor helse- og sosialområdet. Kontakt mulig med leger, psykologer og psykiater uten henvisning eller timebestilling. Gratis Kirkens bymisjon

   

  MØTESTEDET

  Er en kafé med sosialfaglig profil for mennesker i rus- og gatemiljøet i sentrum. Rusavhengige i Oslo sentrum Man-fre 1100-1500 ons, tors også 1700-2100 Kafé, Sosiale tjenester, Kulturtilbud Personalet driver også oppsøkende arbeid blant menn og kvinner med rusproblemer i området rundt Oslo S. Telefon: 22 31 79 79 Tollbugata 3 (inngang Skippergata) –

   

  GATEHOSPITALET Borggata. 2

  Rusmiddelmisbrukere med store sammensatte helseproblemer som ikke ivaretas av den øvrige helsetjenesten Heldøgnstilbud 9 plasser i herreavdeling. 8 plasser i kvinneavdeling. Medisinsk døgnpleie ved langvarig sykdom som ikke krever sykehusinnleggelse, som ved underernæring og fysisk utmattelse.

   

  SUMSTASJONEN – Heimdalsgata. 14b

  Hjelpetilbud til vanskeligstilte, slik som barnefamilier, arbeidsledige, innvandrere og rusmiddelmisbrukere. Tirsd-fred 1000-1300 Det gis hjelp av ulik karakter, slik som mat, klær, sko og ved. Frelsesarméen

  SAFIR Urtegata 50 Tlf: 22 67 03 00/01

  SAFIR er et rusfritt møtested for tidligere rusavhengige, der alle aktivitetene er drevet av frivillige.

   

   

   

   

  FORENINGEN FOR HUMAN NARKOPOLITIKK Arbeidersamfunnets Plass 1. (5. etg.

  I samme bygning som Sentrum Scene, inngang fra Torggata.) Telefon: 472 61 057

  Faste åpningstider: tirsdag, onsdag og torsdag 13.00. – 17.00. FHN driver oppsøkende virksomhet i Oslo Sentrum, de tilbyr bistand, oppfølging og deler ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr, utover kommunens tilbud.

   

  SELVHJELPENS HUS Fred Olsensgt. 3 b Tlf: 21545610

  Målgruppen er økonomisk vanskeligstilte, som arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, folk på varige eller midlertidige trygdeytelser, aleneforsørgere, gjeldsofre og andre som rammes av sviktende inntektssikring og derfor finner seg stilt i en vanskelig økonomisk situasjon.

   

  DIXI RESURSSENTER

  Besøksadresse: Arbinsgt. 1, 3 etg.

  Telefon: 22 44 40 50 Mobil: 930 58 070

  DIXI arbeider for å hjelpe kvinner og menn som er utsatt for voldtekt og deres pårørende. Tilbudet er gratis, og man trenger ikke legehenvisning.

   

  Ungdom mot Stoff-Norge Tlf:22 33 13 70 Youngs gate 6, Oslo

   

  LANDSFORBUNDET MOT STOFF – LMS

  Telefonnummer til sentralbordet vårt er: 23 08 05 50. LMS arbeider for bedre hjelp til de som rammes av narkotikaproblematikken, både til den rusavhengige og familien. Blant annet har organisasjonen en støttetelefonen for pårørende, vi holder kurs over hele landet, og avgir høringsuttalelser om rusmiddelpolitikk. Landsforbundet Mot Stoffmisbruk: LMS

  Støttetelefonen har fått nytt nummer: 800 40 567.

   

  PROLAR-NETT NORGE

  Hovedkontor Besøksadresse: Rådhusveien 26, 4640 Søgne, E-post: post@prolar.no, Tlf: 41 30 70 39

  Avd. Oslo Nedre slottsgate 7, 0157 Oslo – Siv Løvland tlf: 93 45 81 83 mail: siv(at)prolar.no

  PROLAR er en landsdekkende brukerorganisasjon for oss i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Vi ønsker å gi LAR-brukere et ansikt, vise at vi er ressurssterke, og at vi er noe mer enn bare tidligere rusmisbrukere. Vi KAN og vi VIL.

  Åpningstider Hovedkontor/Bruker hus Hverdager: 09.00-15.00 Kafe/Lunch for alle rusavhengige/LAR-brukere/husvenner i Søgne og omegn Torsdager fra kl.11.30-13.00 proLAR jobber rusfaglig – og politisk, og er en naturlig høringsinstans når avgjørelser rundt LAR skal fattes. proLAR vil styrke brukerkompetansen og tror på større medvirkning i egen rehabilitering for de snart 7000 pasientene som idag er i LAR. SMIL står for «Sammen Midt I Livet» og er gratis Ta kontakt med Ida Kristine Olsen på: Mobil: 94 88 89 29 E-post: ida@prolar.no

   

  FYRLYSET – FRELSESARMEEN Urtegata 16A Tlf:  23 03 66 80

  Være et kontaktsenter for personer med rusmiddelproblemer med vekt på å dekke deres primære behov fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Motivere brukere til å ta ansvar for sitt liv og hjelpe dem til å få den hjelp de trenger, på det nivå de befinner seg, ut i fra de ressurser senteret og deres samarbeidspartnere rår over.

   

  BARN AV RUSMISBRUKERE-BAR Torggata 1 0181 Oslo Tlf: 47 47 94 81

  BAR arbeider for å: •Ivareta barneperspektivet med bakgrunn i representantenes erfaringer som barn av foreldre med rusmisbruk •Synliggjøre mennesket og barnet bak rusmisbrukerfasaden og de ressursene og mulighetene som ligger der •Styrke barn av rusmisbrukere sine rettigheter •Synliggjøre barn av rusmisbrukere som en ressurs •Jobbe imot endringer i lovverket som gjør rusmidler (alle) mer tilgjengelig. BARsnakk baserer seg på en anonym nett-chatt. Tiltaket er et lavterskeltilbud hvor det kreves lite for å komme i kontakt, og det kreves lite for å få råd, tips eller bare noen som ”lytter”. www.barsnakk.no Wayback

   

  JA, DET NYTTER Torggata 1 0181 Oslo

  Arbeider aktivt for at alle som er berørte av rusmiddelavhengighet (direkte og indirekte) skal ha en trygg møteplass å gå til.

  Vil arrangere støttegrupper for ungdom over 16 år og voksne som har vokst opp i hjem med rusproblemer- Arrangerer kurs for avhengige og pårørende- Dele erfaringer fra de som VET til de som ØNSKER å vite – Er et positivt bindeledd mellom berørte og fagmiljø – Holder seminarer om rusavhengighet- Bidrar til rusfrie etterverns boliger

   

   

   

  FRELSESARMEEN FENGSELSARBEID

  Major og daglig leder Bjørg Randi Bråthen Grønlandsleiret 30 0190 Oslo Tlf; 474 63 122 Frelsesarmeens fengselsarbeid bistår innsatte under varetekt, straffegjennomføring og i løslatelsesprosessen. Frelsesarméens fengselsarbeid er et arbeid Frelsesarméen har drevet siden 1920 da de fikk justisdepartementets godkjennelse til å gå inn i fengslene og besøke den innsatte på cella. Frelsesarmeen har opparbeidet en unik kontakt og tillit til å møte straffedømte både i og utenfor anstalt.

   

  RØDE KORS NETTVERKSHUS Dynekilgata 9 0569 Oslo Tlf: 23 23 00 92

  Det er lett å søke seg tilbake til miljøer der du har status, har en løslatt fortalt. Nettverk etter soning er et alternativ. Deltakeren kobles med en frivillig fra Oslo Røde Kors. Den frivillige er samtalepartner og støttespiller for deltakeren i en overgangsfase. Ikke støttekontakt, ikke ansatte kontrollerende fagpersoner, men frivillige som vil bruke av egne erfaringer for å hjelpe litt på vei. Etter soning får man ofte hjelp til bolig, arbeid og helse. Det som ofte glemmes er resten av livet. Fritiden, og hvordan komme inn i nye helt vanlige nettverk. Det tror vi hindrer tilbakefall til kriminalitet. Et første skritt mot en ny tilværelse.

   

  WAYBACK – Livet etter soning. Kristian Augusts gate 10, 0164 Oslo Tlf:  23 22 80 10

  Åpningstider: mandag – fredag kl 09.00–17.00

  WayBack Oslo er en ideell stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet. Vi fokuserer på å koordinere forholdene mellom ulike instanser som sosialkontor, NAV, utdannelsesinstitusjon, lege, rusomsorg osv. slik at overgangen til frihet blir tilrettelagt for den enkelte på hans og hennes premisser. Våre målsettinger er at innsatte som skal løslates får et bedre grunnlag til å bygge et krim- og rusfritt liv dersom man er motivert for det.

   

   

  FOR FANGERS PÅRØRENDE, FFP -Nordahl Bruns gate 5, Tlf: 22 11 41 30

  For Fangers Pårørende (FFP) har som sin viktigste oppgave å gi støtte og råd til familie og venner av innsatte i fengsel, og å arbeide for synliggjøring og bedrede vilkår for pårørende. FFP gir råd og støtte på telefon, e-post og gjennom samtaler på vårt kontor i Oslo og i Trondheim.

   

   

   

   

  RUSTELEFONEN Grønlandsleiret 30. Tlf. 08588

  Ungdom i utprøvende fase og pårørende. Alle kan ta kontakt. Hverdager 1100-1900 Landsdekkende forebyggings og opplysningstjeneste. Gir fakta om rus og rusmidler til ungdom, pårørende og ansatte i hjelpeapparatet. Oversikt over behandlingsapparatet. Råd og veiledning gjennom samtale. Tjenesten er gratis.

   

  MØTESTEDET FREDENSBORG, Fredensborgveien 7 Tlf 23 47 54 70

  Møtested for nåværende og tidligere beboere Man-fre 0830-1600 Sosiale aktiviteter, kantine, tvstue, internett. Feltpleie.

   

  THERESES HUS Akutt- og lavterskeltilbud, Thereses gt. 49 Tlf 23 42 76 38

  Kvinner over 18 år med alle typer rusavhengighet med vedtak fra sosialtjenesten i Oslo Innsøking via bydel (dagtid) eller sosial vakttjeneste (kveld/natt) 12 plasser. Både akuttplasser, og plasser som kan utvides for opphold inntil 8 uker. Egenbetaling og bydelsbetaling

   

  MARCUS THRANES HUS, Akutt- og lavterskeltilbud Vogts gt 30 Tlf 23 23 14 80

  Voksne bostedløse rusmiddelavhengige av begge kjønn med vedtak fra sosialtjenesten i Oslo Innsøking via bydel (dagtid) eller sosial vakttjeneste (kveld/natt) Både akuttplasser og plasser av noe mer varig karakter. Akutt opphold inntil 3 uker, 40 sengeplasser, videreformidling, sosialfaglig oppfølging. Daglig tilgang på feltpleie og ukentlig legevisitt. Egebetaling og bydelsbetaling

   

  DALSBERGSTIEN HUS, Akutt- og lavterskeltilbud Dalsbergstien 21 Tlf 23 42 76 20

  Voksne bostedsløse rusmiddelavhengige av begge kjønn med vedtak fra sosialtjenesten i Oslo Innsøking via bydel (dagtid) eller sosial vakttjeneste (kveld/natt)Akutt opphold inntil 3 uker, 58 sengeplasser, videreformidling, sosialfaglig oppfølging. Daglig tilgang på feltpleie og ukentlig legevisitt

   

  GATEJURISTEN – Skippergata 23, Oslo Tlf 23103890

  Gatejuristen er et rettshjelptiltak som jobber oppsøkende og gir gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Rettshjelpen ytes i stor grad av frivillige advokater og jurister. Gatejuristen har åpent saksmottak: Mandager kl. 13.00-15.00 Tirsdager kl. 13.00-15.00 Onsdager kl. 13.00-15.00 Torsdager kl. 17.00-19.00 http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Gatejuristen/ for å se på andre byer som har dette tilbudet.

   

  JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER – Arbins gate 7. post-mottak@jurk.no

  JURK er en uavhengig organisasjon som mottar henvendelser fra kvinner over hele landet.

  Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo arbeider for at pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt sine rettigheter, og for å bidra til økt kvalitet på tjenestene. Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo er også Pasient- og brukerombud i Oslo. Vi kan bistå i saker som gjelder sykehus, fastlege, sykehjem, Nav sosialtjenester, distriktspsykiatrisk senter, avlastning, brukerstyrt personlig assistent, hjemmetjenester, med mer. Adresse: Lille Grensen 7, 0159 Oslo (inngang Arbeidergata).Telefon: 23 13 90 20 mellom kl. 08:00 – 15:00.E-post: post@ombudet.noÅpningstider: Mandag – fredag mellom kl. 09:00 – 15:00.

   

  NORSK PASIENTFORENING Tlf: 22 00 74 00 – E-post: post@pasient.no

  (mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

   

  Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo, Tlf:23 13 90 20

  Vi arbeider for at du som pasient, pårørende og bruker av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt dine rettigheter, for å bidra til økt kvalitet på tjenestene og at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.

   

  STEDET SAGENE FRELSESARMEEN, Maridalsveien 158, 0461 Oslo Tlf: 488 98 636

  Åpningstider: Mandag, onsdag og fredag kl 14-20. Vi har også aktiviteter tirsdag, torsdag og lørdag,

   

  SKAPERVERKET KAFE – FRELSESARMEEN, Stockfleths gate 50 Tlf: 408 03 911

  Åpningstider: Mandag til fredag kl 11.00 – 18.00 Lørdag kl 11.00 – 15.00

   

  PIO-SENTERET Hammersborg torg 3 Tlf: 22 49 19 22 – E-post: post(at)piosenteret.no

  Åpningstider: mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 10.00 – 15.00, tirsdag kl. 10.00 – 19.00

  PIO-senteret drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Oslo, i partnerskap med Oslo kommune. Her kan du få hjelp og støtte til å håndtere de utfordringene du møter som pårørendesenteret arbeider for å styrke familie- og nettverksperspektivet i psykisk helsearbeid og for en større vektlegging av behandlingsmetoder som inkluderer familie, partnere og sosialt nettverk. Vi ønsker å bidra til bedre samarbeid mellom tjenesteapparat, brukere og pårørende, og til anerkjennelse av hvilken betydning bruker- og pårørendemedvirkning har i bedringsprosesser. Vi utvikler og prøver ut verktøy og tiltak som kan bidra til mestring og bedring av den enkeltes livssituasjon. Vi tilbyr kurs og rådgivning til pårørende og fagfolk og arrangerer åpne møter om aktuelle tema.

   

  RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

  RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Organisasjonens formål er å påvirke slik at rusmisbrukere kan få tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integreringsprosess.

  Alle RIOs representanter er tidligere rusavhengige som på forskjellige måter har kommet ut av avhengigheten. Vi har organisert erfaringer vi har fått i møte med hjelpeapparatet, tidligere som rusavhengige, nå som brukermedvirkere. Disse erfaringene er vår viktigste ressurs. I tillegg finnes det mye fagkunnskap i organisasjonen.

  Å være ute i felt er viktigere enn alt annet. Alle RIOs representanter, også daglig leder, representerer i hele landet. Vi foreleser, holder kurs for brukere, fagfolk, byråkrater og politikere.

   

  Fontenehuset i Oslo Holbergs gate 5, 0166 Oslo Tlf 22 99 34 80

  Et fontene hus er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt en psykisk sykdom.

  På Fontenehuset i Oslo kan du få støtte til lønnet arbeid, studier, kontakt med hjelpeapparatet og ulike behov i din livssituasjon.

   

  SPORET Oslo S

  Mandag kl 0900-1500, tirsdag, onsdag og torsdag 0900-2230,

  Fredag kl 0900-1500 og 1800-0130.

  SPORET vil med sin tilstedeværelse være synlig og tilgjengelig for alle som ønsker det. De tilbyr: Råd og veiledning, stille rom, samtale, lystenning, følge til øvrig hjelpeapparat, omsorg.

   

  BLÅ KORS KONTAKTSENTER Hausmannsgt. 31

  Hverdager: 0800 – 1200 Lørd: 0830 – 1100

  Åpent for alle. Matservering.

   

   

   

  BLÅ KORS – STEG FOR STEG, Storgata 38

  Dagtid, ettermiddag, kveld

  Rusfrie og brukerdrevne aktivitetsgrupper for personer som er på vei ut av eller er kommet ut av behandling og rehabilitering for rusavhengighet, som trenger nettverk og aktivitet for å mestre det nye livet og unngå tilbakefall. Brukerne rekrutterer seg selv inn i tiltaket.

   

  FAGERBORG BO OG OMSORGSSENTER Akutt- og lavterskeltilbud, Sporveisgt. 33, Tlf. 22 95 73 50

  Aktive rusmiddelmisbrukere over 18 år som er bostedsløse og hjemmehørende i Oslo. Innsøking via bydel (dagtid) eller sosial vakttjeneste (kveld/natt)

  ADAMSTUEN OMSORGSBOLIGER. Tlf: 23 42 73 00

  Et omsorgstilbud til brukere i aktiv rus som har vansker med å ta vare på seg selv. Vi tilbyr oppfølging og bistand for å hjelpe deg med å få kontroll over ditt rusmiddelbruk, slik at du bedre kan ta vare på deg selv. Tilbudet består av egne leiligheter i tilknytning til døgninstitusjonen Adamstuen omsorgssenter. Voksne og eldre menn, kvinner og par.

  BJØRNERUD REHABLITERING, Tlf: 22 75 28 10

  Et rehabiliteringssenter til brukere i aktiv rus som har vansker med å ta vare på seg selv. Vi tilbyr oppfølging og bistand for å hjelpe deg med å få kontroll over ditt rusmiddelbruk, slik at du bedre kan ta vare på deg selv. UNGE MENN

  BLINDERN REHABLITERINGSSENTER, Tlf: 23 42 74 80

  Et tilbud til brukere som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og som ønsker et rusfritt felleskap. Tilrettelagt oppfølging som forberedelse til en selvstendig tilværelse i egen bolig. VOKSNE MENN OG KVINNER

  BOSATT Tlf 23210973/74

  Bosatt er ett rusfritt botilbud for deg som har vist vilje og evne til å mestre en rusfri tilværelse. Vi har 19 leiligheter i Heimdalsgata og 9 leiligheter ute i ordinære borettslag på Grønland og Teisen. Vi jobber for at du skal få en så normal hverdag som mulig, og vi har fokus på aktivitet og nettverk. Bosatt er en del av Frelsesarmeens rusomsorg. VOKSNE OVER 18 ÅR

  BYGDØY REHABLITERINGSSENTER, Telefon 23 42 75 60

  Vi er et tilbud til deg som bruker alkohol som rusmiddel, og som trenger oppfølging og bistand for å få kontroll over rusmiddelbruken og utvikle nødvendige ferdigheter for å mestre en livssituasjon i egnet bolig. VOKSNE/ELDRE MENN

  DALSBERGSTIENS HUS, Tlf: 23 42 76 20

  Et midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus. Vi hjelper og veileder deg som ønsker endring i din livssituasjon. Opiatmisbrukere som kan være aktuelle for substitusjonsbehandling prioriteres. VOKSNE MENN; KVINNER OG PAR,

  DEN ÅPNE DØR, Tlf: 23 24 39 00

  Den åpne dør er et midlertidig botilbud for rusmiddelavhengige kvinner og menn over 18 år, som har behov for omsorg og helsefaglig oppfølging. Målet er at den enkelte skal nå sitt optimale funksjonsnivå og videreformidles til et annet egnet botilbud. Tilbudet drives av Frelsesarmeen.

   

  ENGA, Tlf: 23 03 76 20

  Enga er en omsorgsinstitusjon for mennesker som på grunn av langvarig rusavhengighet, har behov for medisinsk oppfølging, praktisk bistand og rehabilitering. Vi skal bidra til økt mestring av livssituasjonen og redusere bruk av rusmidler. Enga tilbyr strukturerte rammer og fokus på den enkeltes ønsker og behov. Enga eies og drives av stiftelsen Kirkens Bymisjon. KVINNER OG MENN; PRIMÆRT OVER 35 ÅR.

  EXIT, Tlf: 23 47 24 90

  Et midlertidig botilbud til unge voksne som står i fare for å utvikle et alvorlig rusproblem. Et opphold hos oss skal bidra til å redusere risikoen for at du utvikler et alvorlig rusmisbruk. Vi skal hjelpe deg med å mestre dagliglivets aktiviteter og gjøre deg i stand til å bo i egen bolig.

  Gjennomgangsleiligheter med bo oppfølging, Tlf: 993 85 304

  Et midlertidig botilbud til deg som ønsker bo trening i et vanlig bomiljø. Vi tilbyr individuelt tilrettelagt oppfølging med utgangspunkt i dine mål og din rehabiliteringsprosess. Voksne menn, kvinner og par

  rusfri eller tilnærmet rusfri

  Haugenstua treningsleiligheter, Tlf: 22 78 74 30

  Et midlertidig rusfritt botilbud til deg som ønsker bo trening med oppfølging i leilighet. Vi tilrettelegger oppfølgingen, og hjelper deg med å forberede deg på å bo i egen bolig. VOKSNE MENN; KVINNER OG PAR

  Heimen bo- og treningssenter – Frelsesarmeen, Tlf: 23 21 09 60

  Heimen er et botilbud for voksne rusmiddelavhengige med behov for omsorg og rehabilitering. Målet er at du skal få bedre livskvalitet og bedre kontroll over rusen, og at du på sikt kan bli i stand til å flytte til en egen bolig. Tilbudet drives av Frelsesarmeen.  Menn og kvinner over 18 år personer i LAR-behandling, funksjonshemmede

  Helseforetaket Incita AS, Tlf: 63 92 03 00

  Helseforetaket Incita AS tilbyr flere typer tjenester til rusmiddelmisbrukere og personer med psykiske vansker eller lidelser. Oslo kommune har kjøpt 15 plasser til personer med særlige behov som har en uforutsigbar atferd. Kvinner og menn mellom 18 og 67 år, rusmiddelmisbrukere med særlige behov og uforutsigbar atferd, omfattende rusmiddelmisbruk og somatiske og eller psykiske lidelser, vanskeligheter med å nyttiggjøre seg av det øvrige tilbudet i rusomsorgen

   

  HOLMEN, Tlf: 22 13 91 40

  Holmen er en rusfri døgninstitusjon som driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Vi hjelper deg som er bekymret for ditt forbruk av rusmidler og som ønsker hjelp til å endre, redusere eller avslutte forbruket.

  Karlsborg rehabiliteringssenter, Tlf: 23 42 78 80

  Et tilbud til voksne og eldre menn i aktiv rus som trenger oppfølging og hjelp til å få kontroll over sin rusmiddelbruk, slik at de kan fungere bedre i hverdagen. Vi har som mål at du flytter i egen bolig etter oppholdet.

  Lassonløkken rehabiliteringssenter, Tlf: 23 42 76 50

  Et tilbud til menn med rusavhengighet og alvorlig psykisk lidelse. Tilbudet er rettet mot deg som trenger oppfølging og bistand for å få kontroll over rusmiddelbruket, samt ønsker å utvikle nødvendige ferdigheter for å mestre en livssituasjon i egnet bolig. Voksne menn, rusmisbrukere med samtidig alvorlig psykisk lidelse som schizofreni, affektiv sinnslidelse eller alvorlig personlighetsforstyrrelse, brukere med lite utagering og stor grad av sårbarhet

  Liakollen rehabiliteringssenter, Tlf: 23 43 87 00

  Et tilbud til brukere med god rusmestring som ønsker å redusere eller avslutte sin rusmiddelbruk og forberede en selvstendig tilværelse i egen bolig. Voksne menn og kvinner (fire leiligheter utenfor institusjonen er øremerket kvinner)

  Marcus Thranes hus, Tlf; 23 23 14 80

  Et midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus. Vi kartlegger din livssituasjon og hjelper til med å videreformidle deg til egnede tiltak. Yngre brukere prioriteres.

  Sjøstrand omsorgssenter, Tlf: 66 79 89 60

  Et omsorgstilbud til brukere i aktiv rus, primært alkohol, som trenger oppfølging og bistand for å få kontroll over sin rusmiddelbruk og bedre sin funksjonsevne. Vi ligger idyllisk til i Asker kommune.

  Stens løkke ressurssenter, Tlf: 23 42 76 00

  Et tilbud til voksne menn og kvinner som ønsker et rusfritt felleskap og tilrettelagt oppfølging som forberedelse til utflytting i egen bolig. Institusjonen er rettet mot brukere som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten (TSB) og som ønsker et medikamentfritt rehabiliteringsopphold.

  Stiftelsen Fredheim, Tlf: 62 34 98 50

  Vi gir et tilbud til voksne rusavhengige, LAR-brukere og par som ønsker rusfrihet og endring i livet sitt.

  Stiftelsen Fredheim ligger på Nes i Ringsaker Kommune. Vi har god kommunikasjon med offentlig transport.

   

  Stiftelsen Guts, Tlf: 32 77 86 80

  Stiftelsen Guts er et rusfritt, døgnbemannet tilbud til voksne rusavhengige som trenger støtte og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv. Guts har avdeling i Vikersund (Finnerud gå rd) og i Drammen. Tiltaksplan og brukermedvirkning er sentralt i den individuelle oppfølgingen. OVER 18 ÅR

  Stiftelsen P22, Tlf: 23 29 05 00

  P22 er et rus- og medikamentfritt korttidstilbud til rusavhengige som ikke er i substitusjonsbehandling. Vi hjelper deg med å igangsette positive prosesser med mål om å endre, redusere eller avslutte ditt forbruk. Kvinner, menn og par over 18 år som ikke er i noen form for substitusjonsbehandling, inkludert LAR-behandling.

  Syning om omsorgssenter, Tlf: 62 97 88 90

  Et tilbud til brukere som ønsker et rusfritt miljø med avstand til storbyen. Vi holder til i Nord-Odal kommune og tilbyr både kort- og langtidsopphold. Formålet med oppholdet er å forberede deg på å flytte i egen bolig. Syningom er også egnet som et tilbud før eller etter rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

  FREDENSBORG BOSENTER, Fredensborgveien 7 og 16

  Prosjektet” Min Plan” Aktive rusmiddelmisbrukere over 18 år av begge kjønn som er bostedsløse og hjemmehørende i Oslo. Innsøking via bydel dagtid) eller sosial vakttjeneste (kveld/natt)Fredensborg gir et midlertidig botilbud, med fokus på skadereduserende tiltak for dem som er preget av langvarig rusmisbruk. Egenbetaling og bydelsbetaling39 (Nr 7. Midlertidig botilbud) + 19 plasser (nr 9. Bolig av mer varig karakter) Min plan: 10 plasser formålgruppen rus/psykiatri med behov for tett individuelloppfølging.

  Tyrilistiftelsen – rehabilitering, Tlf: 23 12 36 00

  Tyrilistiftelsen skal gi den enkelte mulighet til å øke sin livsmestring, uten å være styrt av rusmidler og kriminalitet. Rehabiliteringstilbudet er fortrinnsvis lokalisert på Tyrilihaugen på Lillehammer og Tyrili Arena på Tøyen, men andre enheter kan også benyttes.

  Vestli rehabiliteringssenter, Tlf: 22 78 73 70

  Et tilbud til brukere som ønsker et rusfritt botilbud og tilrettelagt oppfølging som forberedelse til utflytting i egen bolig. Institusjonen er primært rettet mot brukere som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten (TSB).

  Østensjøveien hus, Tlf:23 42 73 50

  Vi har forskjellige tilbud til voksne kvinner med ulik grad av rusbruk: aktiv rus, moderat rusbruk og tilnærmet rusfri.

  Vi har en avdeling for voksne kvinner i aktiv rus som trenger oppfølging og hjelp for å få kontroll over rusmiddelbruken sin, slik at de kan fungere bedre i hverdagen.

  En avdeling er for kvinner med større grad av rusmestring som ønsker å redusere eller avslutte rusmiddelbruken sin og forberede en selvstendig tilværelse i egen bolig.

  Avdeling «Svingen» har skjermede plasser for kvinner i aktiv rus med atferds utfordringer. Vi ønsker å hjelpe brukerne til å fungere bedre i hverdagen. Dette er et midlertidig tilbud til brukere som har vanskeligheter med å bo andre steder.

   

  KVINNEKOLLEKTIVET ARKEN, Tlf: 21 01 87 80 

  Kvinnekollektivet ARKEN har ti døgnplasser og holder til i lokaler på Sinsen.  Vi har avtale med Helse Sør-Øst RHF om bruk av plassene.

  Behandlingen er for kvinner med et omfattende rusproblem: alle typer misbruk av legale og illegale midler. Tilbudet er for kvinner fra 23 år.

  ARKEN tilbyr ikke behandling til kvinner som er i legemiddelassistert behandling (LAR).

  Thereses hus, Tlf:23 42 76 30

  Et midlertidig botilbud til voksne kvinner i aktiv rus. Vi tilbyr akutt overnatting.

  Voldsutsatte kvinner som ikke får tilbud ved vanlige krisesentre på grunn av omfattende rusmiddelbruk