Bøker fra Retretten

Her kommer det en liten oversikt over bøker som er blitt utgitt av retretten.
Dersom du er interessert i disse kan du kontakte Retretten, enten på telefon eller e-post, for å få mere informasjon om tilgjengelighet og pris på disse.

Rusomsorg i praksis

RusomsorgIPraksisNå får du også Rusomsorg i praksis som e-bok og kan lastes den ned fra linkene under.
Last ned Rusomsorg i praksis til iPad/iPhone/Mac her (Gratis fra iBooks)
Download Practicing Recovery for iPhone/iPad/Mac here (Free from the iBooks store
Denne kan også bestilles ved å sende en epost med en bestilling til kontoret@retretten.no

.


Fri fra fortid - Tom Wilken + Arbeidsbok

FriFraFortidArbeidsbok

Handler om seksuelt misbrukte menn i gruppeterapi.Arbeidsbok for menn som prøver å overvinne følgene av seksuelle overgrep i barndommen

Boka / bøkene kan  bestilles ved å sende en epost med en bestilling til kontoret@retretten.no


Mennesket reiser seg - Henning Tunsli & Knut Wadseth

MennesketReiserSeg
Retrettens lokaler sentralt i Oslo er daglig samlingssted for tidligere rusmisbrukere og hjelpere som støtter hverandre uten forbehold.
I stua henger Morten Krogvolds berømte portrett av Nelson Mandela, en stor inspirasjon til personlig innsikt og styrke tross motgang.Dett er en flott fotobok med bilder og visdomsord av Retrettens brukere

Denne kan bestilles ved å sende en epost med en bestilling til kontoret@retretten.no


 

 


Øreakupunktur

Akupunkturprogrammet vi setter i Retretten benyttes ofte som er supplement i primærbehandlingsprogram for rusmiddelmisbrukere fordi dem opplever at det hjelper og bidrar til å lindre fysiske og psykiske abstinessymptomer. Akupunktur settes gratis hver hele time for vår brukergruppe.

Akupunktur settes gratis hver hele time for vår brukergruppe.

Les mer om akupunkturprogrammet

 

 


Kriminalomsorgsarbeid

Vi arbeider i og utenfor fengsel. I Oslo fengsel gir vi akupunktur 2 dager i uken for innsatte på avd. A og B, og vi holder et strukturert påvirkningskurs på avd. A. Dette arbeidet følges opp etter løslatelse.

En dag i måneden er vi i Gjøvik fengsel og Ravnaberget kvinnefengsel som er et ledd i NAV's tiltak " Fra fengsel til KVP".

I tillegg benytter Kriminalomsorgens friomsorgskontor, Oslo oss til straffegjennomføring både ved vanlig samfunnsstraff og elekronisk soning.

Ta kontakt for mer info.


Informasjon

Vi holder også time- og heldagsforelesninger om avhengigheter og veien ut av et misbruk. Foredraget er tilpasset brukere og helsepersonell over hele landet.

Ta kontakt for mer informasjon.

Vårt mål og ønske er å hjelpe våre brukere til en “ny start”. Derfor tilbyr vi veiledning tilpasset den enkeltes behov. Våre medarbeidere har kunnskap om hjelpetiltak som finnes for vår brukergruppe. Derfor kan vi veilede og vise våre brukere dit hvor de kan få best hjelp med sine problemer.

Vi hjelper også våre brukergrupper med å ta kontakt med det offentlige hjelpeapparatet.


Hjelp til videre hjelp

Våre medarbeidere har kunnskap om hjelpetiltak som finnes for vår brukergruppe. Derfor kan vi veilede og vise våre brukere dit hvor de kan få best hjelp med sine problemer.

Vi hjelper også våre brukere med å ta kontakt med det offentlige hjelpeapparatet og organisasjoner.