• Stiftelsen Retretten og GDPR Juli 2018

  GDPR Juli 2018 Her får du oversikt over hvordan Stiftelsen Retretten samler inn og bruker personopplysninger, og hvilke rettigheter du har

                                                             

   

  Personvern Juli 2018

  Her får du oversikt over hvordan Stiftelsen Retretten samler inn og bruker personopplysninger.

  Stiftelsen Retretten tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at de opplysningene som vi evt. har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen. På denne siden finner du informasjon om hvordan vi kan bruke og beskytter dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har.

  Behandlingsansvarlig instans for alle personopplysninger er Stiftelsen Retretten Administrasjon og kan kontaktes på kontor@retretten.no . Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner.

   

  Stiftelsen Retretten personvernerklæringer

  Her får du oversikt over Stiftelsen Retretten personvernerklæringer, det vil si i hvilke systemer stiftelsen samler inn og håndterer personopplysninger, hva de brukes til og hvordan de håndteres og lagres.

  Analyser, statistikk og forskning: Personvernerklæring for Surbma.com

  Nettsider: Personvernerklæring for Retretten.no nettsider

  Nyhetsbrev: Personvernerklæring for office365.com og personvernerklæring for Surbma.com

  Arrangementer/invitasjoner/spørreundersøkelser: Personvernerklæring for WordPress

   

   

   

  Styrearbeid: Personvernerklæring for Office365

  Stiftelsen Retretten har også egen konto på Facebook, Twitter og Youtube, og benytter Statistikken som analyseres på er anonymisert, og brukes kun av stiftelsens ansatte og styre til å spore og forbedre våre publiseringer i disse kanalene, for å sikre at vårt budskap når ut til våre følgere.

   

   

  Dine rettigheter

  Du har en rekke personvernrettigheter, og disse kan du benytte deg av ved å kontakte Stiftelsen Retretten . Dine rettigheter omfatter:

  Informasjon: Ytterligere informasjon om hvordan Stiftelsen Retretten behandler opplysninger om deg.

  Innsyn: Kopi av opplysninger Stiftelsen Retretten har om deg.

  Korrigering: Rette og supplere opplysninger Stiftelsen Retretten har om deg.

  Sletting: Be om sletting av opplysninger som Stiftelsen Retretten ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

  Begrensning: Be om at Stiftelsen Retretten begrenser bruken av dine opplysninger.

  Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov (for eksempel Regnskapsloven). Stiftelsen Retretten vil besvare din henvendelse så snart som mulig.

  Hvis du mener at Stiftelsen Retretten behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet.

  Endringer i personvernerklæringene

  Stiftelsen Retretten vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av Stiftelsen Retretten personvernerklæringer på nettsiden.