• Takk til Retrettens grunnlegger

  Takk til Retrettens grunnlegger - ildsjelen og medmennesket Rita Nilsen

   
  31. juli 2018 markerte et veiskille for Stiftelsen Retretten. Retrettens grunnlegger og mangeårige daglige leder, Rita Nilsen, hadde sin siste dag som fast ansatt. Som styreleder føler jeg vemod, samtidig er jeg glad og optimistisk på Ritas vegne.
   
  Forløperen til Retretten ble startet av Rita tilbake i 1998 i et bakrom i en klesbutikk på Grünerløkka. Penger var det lite av. Det hele var tuftet på idealisme og et inderlig ønske om å hjelpe andre. Alt basert på Ritas egne erfaringer og erfarte savn om hjelp. Ideen om Retrettens form, innhold og tilbud, ble unnfanget av Rita i 2001, og allerede året etter ble Stiftelsen Retretten etablert ved gavebrev fra Rita.
   
  I 17 år har Rita vært Retrettens aldri hvilende ildsjel og drivende kraft. Utallige personer har funnet klar tale, kunnskap og oppmuntring i sitt møte med Rita. Takket være hennes innsats har Retretten blitt et viktig ressurssenter og ankerfeste for de som trenger støtte og hjelp ifm. rusavhengighet og andre avhengigheter. Samtidig har Retretten blitt en tydelig stemme innenfor rusfeltet.
   
  Etterhvert som aktiviteten i Retretten vokste, og Rita fikk enda mer ansvar, ble hun rammet av kreft. Tøffe tak fulgte, men hun ga seg ikke. Retrettens brukere og ansatte var hennes hovedfokus, og sykemelding var det derfor ikke tid til. Etterhvert kjente Rita at det tøffe jobbkjøret satte spor. Hun ønsket avlastning. I dialog med Retrettens styre ble man på slutten av 2017 enige om å dele ledelsen av Retretten opp i to stillinger, en daglig leder og en faglig leder. Rita tok ansvar for den faglige delen. For Rita var det godt å slippe lederansvaret det er å drive en stiftelse med mange brukere og ansatte, og den årlige jakten på økonomisk driftstøtte.
   
  Som en videreføring av dialogen med styret, besluttet Rita sommeren 2018 at tiden var inne for å gå videre – utenfor Retretten. Hun ønsket å stå friere til å nå ut til enda flere med sin kunnskap og erfaring.
   
  Retrettens mantra har alltid vært “Hjelp til videre hjelp”. Med at Rita nå utvider sitt geografiske nedslagsfelt, gjennom kurs og foredrag, vil hun møte enda flere av de menneskene hun har viet sitt liv til – de som lever uten håp og som trenger hjelp til videre hjelp.
   
  Rita forlater et Retretten med 12 ansatte, mange frivillige, og et årsbudsjett på 8 millioner kroner. Retretten driver to dagsentre, holder mange kurs for misbrukere og pårørende, og gjør også en stor innsats innen kriminalomsorgen. Pengene til driften av Retretten kommer fra offentlige og private givere. Givere som ved sin økonomiske støtte anerkjenner Retrettens viktige oppgaver og resultater.
   
  Styret i Stiftelsen Retretten takker Rita for alt hun har gjort for Retretten og alle enkeltmennesker. Vi er samtidig svært glade for at Rita har takket ja til å sitte i Retrettens faglige råd som nå er i ferd med å etableres.
   
  Oslo. 1. august 2018
   
  Knut T Traaseth
   
  Styrets leder