• Tema-time «Ensomhet og utenforskap»

  "Ensomhet og utenforskap" Foreleser Vigdis Seljåsen Lie som er en dyktig foredragsholder med egen ruserfaring og stor livserfaring

  For mange blir «aleneheten» for tung å være, om det så er å stå alene eller følelsen av å være annerledes.
  Kan jeg være meg selv med andre?

  Foreleser Vigdis Seljåsen Lie som er en dyktig foredragsholder med egen ruserfaring og stor livserfaring.

  Stiftelsen Retretten er politisk og livssyns nøytral og et rusfritt kommested for tidligere rusmisbrukere, straffedømte og deres pårørende.

  Brukerne trenger ikke timeavtale for å komme til oss, tilbudet er gratis og vi fører ingen journaler. Retretten tilbyr veiledning, NADA øre-akupunktur.

  Retretten har også straffegjennomføringer for Friomsorgskontoret i Oslo, vi er inne i Oslo fengsel 4 ganger i uken.

  Flere institusjoner benytter oss i utskrivningsfasen til pasienter som ikke har et rusfritt nettverk. Pasientene blir da kjent med oss og hva vi kan tilby mens de er i trygge omgivelser. Dette ser vi på som et pluss, da de fleste finner veien til oss etter at institusjons opphold er ferdig. Vi har den samme erfaringen med innsatte etter fengselsopphold og de som har annen straffegjennomføring.

  Vi støttes av blant andre Velferdsetaten, Helsedirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet og Gjensidigestiftelsen.

  Vennligst gi en tilbakemelding på tlf: 22 20 93 92 eller epost kontor@retretten.no

  Med vennlig hilsen
  Stiftelsen Retretten
  Kristian Augusts gt. 10
  0164 Oslo