• Tilbud i Retretten våren 2019

    Det vil være mange spennende tilbud i regi av Retretten våren 2019. Følg med på vår hjemmeside og på Stiftelsen Retretten på Facebook for oppdatert informasjon

    Tilbudet med tematimer på torsdager vil fortsette også i 2019. Mange spennende foredrag med aktuelle tema vil være ett av mange fagtilbud denne våren. K.A.R.T kurs – både treukers kurs og kortkurs på en uke vil om kort tid bli lagt ut for påmelding. Nytt i år vil være tilbud om pårørendegruppe – da det her viser seg å være et stort behov. Vi setter fortsatt øreakupunktur hver hele time i vår åpningstid. Alle tilbud i Retretten er gratis og vi har ingen form for registrering eller lagring av informasjon. Alle er velkommen!