• Tilbydertorg

    Utover høsten 2018 vil Retretten invitere inn representanter fra de ulike rustilbudene som finnes i Oslo slik at dere får presentere dere for brukerne. Egen invitasjon følger.

    Utover høsten 2018 vil Retretten invitere inn representanter fra de ulike rustilbudene som finnes i Oslo slik at dere får presentere dere for brukerne. Egen invitasjon følger.