• Finn Skårderud holder foredrag i Retretten fredag 26 oktober 09.00 -12.00

  «Å ta kroppen på ordet» Finn Skårderud holder foredrag i Retretten

  Finn Skårderud kommer til Retretten fredag 26. oktober 09.00-12.00
  «Å ta kroppen på ordet. Hvordan forstå og møte mennesker som skader seg selv?»

  Stiftelsen Retretten, ROS og Villa SULT inviterer til foredrag fredag 26. oktober fra 09.00-12.00 i Retrettens lokaler i Kr Augusts gate 10 Oslo

  Vi vil snakke om – og forsøke å forstå – hvilke meninger og funksjoner selvskading kan ha. Hvorfor? Og hva hjelper?

  Denne dagen møter du psykologspesialist Bente Sommerfeldt fra Villa SULT og sykepleier Mona Pettersen fra ROS, samt psykiater,forfatter, professor og kritiker Finn Skårderud.

  Arrangementet er gratis, men vi ber deg melde deg på til kontor@retretten.no av hensyn til servering

  Begrenset antall plasser – velkommen!