• Finn Skårderud holder foredrag i Retretten fredag 26 oktober 09.00 -12.00

  «Å ta kroppen på ordet» Finn Skårderud holder foredrag i Retretten

  Finn Skårderud kommer til Retretten fredag 26. oktober 09.00-12.00
  «Å ta kroppen på ordet. Hvordan forstå og møte mennesker som skader seg selv?»

  Stiftelsen Retretten, Mona Pettersen og Villa SULT inviterer til foredrag fredag 26. oktober fra 09.00-12.00 i Retrettens lokaler i Kr Augusts gate 10 Oslo

  Vi vil snakke om – og forsøke å forstå – hvilke meninger og funksjoner selvskading kan ha. Hvorfor? Og hva hjelper?

  Denne dagen møter du psykologspesialist Bente Sommerfeldt fra Villa SULT og sykepleier Mona Pettersen kommer i kraft av å være sykepleier, ha egenerfaring og som privatperson , samt psykiater,forfatter, professor og kritiker Finn Skårderud.

  Arrangementet er gratis, men vi ber deg melde deg på til kontor@retretten.no av hensyn til servering

  Begrenset antall plasser – velkommen!