• VIKTIG MELDING – mandag 6. nov. STENGT

  De skal rive opp hele Kristian Augustsgate og trikkeskinnene som ligger i gata, derfor er vi anbefalt av kommunen å holde stengt

  .

  Kristian Augusts- og Kristian IVs gate meget støyende arbeide mandag 6 november 0700 til 1700

  Parallelt med omlegging til toveis biltrafikk i Kristian IVs gate vil biltrafikken i Kristian Augusts gate stenges. Etter planen skjer dette på mandag 6. november. Da gjerdes anleggsområdet mellom Sehesteds gate og Universitetsgata inn. Planen er å dele gata på langs, hvor nordsiden av gata graves opp først. Fortauet på sørsiden av gata forblir åpent i perioden. Området skal være åpent for utrykningskjøretøy.

  Den første dagen planlegges det å fjerne trikkeskinner og trikkeplata. En trikkeplate er et tykt betongfundament som bærer trikkesporene. Å fjerne denne er støyende arbeider. Trikkeplata må fjernes for å komme til all infrastruktur som ligger under plata. Infrastrukturen er nedslitt og skal byttes. I tillegg skal det legges nye vannrør og utføres generelt vedlikehold på konstruksjoner i bakken. Når alt er fullført legges nytt fundament og det støpes ny trikkeplate. Til slutt skal det legges nye trikkeskinner, nytt gatelegemet, gatevarme i fortauene (der gårdeiere har bestilt) og nye granittheller på fortauene. Tidsplanen for området Universitetsgata – Sehesteds gate er å ha støpt trikkeplate til jul. Etter ønske fra næringsdrivende i området blir fortauet på sørsiden stående uberørt så lenge som mulig. Tidspunktet for når vi skal legge gatevarme og granittheller i dette fortauet vil vi komme tilbake til.

  Støyende arbeider: -I henhold til gjeldende retningslinjer vil de mest støyende arbeidene pågå mellom kl. 08 og 16. Pigging av betongplate gjøres i denne perioden.