top of page
backpacking

Om Retretten

Veien videre.

Retrettens formål er å hjelpe folk tilbake til et liv fritt for rus og avhengigheter, blant annet gjennom samtaler, samtalegrupper og veiledning. Retretten tilbyr også kompetanseheving gjennom lærings- og mestrings kurs om relasjonskompetanse, hverdagskompetanse, avhengighet, atferd og atferdsforstyrrelser. 

Det er også et mål å sette brukerne i kontakt med instanser der de best kan få hjelp med sine problemer, som blant annet det offentlige hjelpeapparatet.  Retretten vektlegger også å være en ressurs for pårørende.

Ansatte

De fleste har noe fagkunnskap innenfor rus, psykiske problemer og pårørendeproblematikk. Likepersonsarbeid er en av bærebjelkene i virksomheten. Stiftelsen har et styre bestående av medlemmer med hhv. medisinfaglig, administrativ, økonomisk og kommunikasjonsfaglig kompetanse. 

Kontakt oss

Adresse

Kontakt oss

Kristian IVs gate 13

0164 Oslo

Kontor: 22 20 93 92

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Åpningstider

Mandag - Fredag

10:00 – 16:00 pm

Lørdag og

Søndag

Se timeplan

Daglig leder: 916 52 016

oyvind@retretten.no

bottom of page