I mange tilfeller er det pårørende som oppsøker hjelp for den av deres nære som har utviklet en avhengighet til alkohol, narkotika eller tabletter, men ikke for seg selv.  De er ofte en glemt gruppe både av seg selv og hjelpeapparatet. Mange pårørende finner veien til Retretten, og her møter de mennesker som har vært og er i samme situasjon. Å leve  tett med mennesker som sliter med avhengighetsproblematikk over tid gir ofte fysiske og psykiske kroppslige plager. Søvnforstyrrelser, angst og depresjon er de mest vanlige problemer en pårørende har. den WHO anerkjente akupunkturen som gis i Retretten lindrer disse plagene.