top of page

Kurs i kontaktskapende kommunikasjon

Retretten tilbyr en spennende mulighet for deg som vil lære mer om deg selv, og om kommunikasjon. Over 35 samlinger skal vi dykke inn i hva kommunikasjon er, og hvordan vi kan lære å kommunisere bedre; med andre og vår indre dialog. Gratis for våre brukere, og vi vi ønsker gjerne at brukere av lignende tilbud melder seg på. Ta kontakt.

Spennende kommunikasjonsprogram på Retretten frem mot sommeren

Bli med på en spennende reise!

Trykk på ikonet for å laste ned detaljert program

På Retretten starter det opp et årskurs i kontaktskapende kommunikasjon. Dette er et tilbud for alle velferdsetatens brukere, og målgruppa er de som ønsker å lære mer om seg selv, og det å ta gode valg. Kurset vil være nesten hver onsdag mellom 13-15 frem mot sommeren.

Hva er egentlig kontaktskapende kommunikasjon? I samlingene på Retretten lærer du forskjellige verktøy for å bli bedre på å kommunisere, og å komme i kontakt med deg selv. Ved å fokusere på egne følelser, som igjen viser til udekkede behov, kan vi lettere valg som er bra for oss. Videre blir det mange forskjellige tema om blant annet: konflikthåndtering, fiendebilder, krav/anmodning, observasjon/vurdering, egenomsorg, empati, indre demoner, makt over/med, stå i vanskelige situasjoner og mye mer. Totalt 35 samlinger over 9 måneder.

Hvem er egentlig dette programmet for? Alle som tenker at de vil få det bedre med seg selv, og som tenker at de har noen skyggesider de ønsker å jobbe med. Ingen vil bli «opplyst», men alle vil lære noe nyttig som de kan ta med seg videre i livet. Det er et omfattende program, og et program som krever at du byr litt på deg selv. Det er lagt opp til å sitte i sirkel og prate, dele og jobbe i små grupper. Det er ikke terapi, men en to timers samling der du skal lære noe, som du siden må ta med videre og øve på i hverdagen. Alle får kurshefte og det blir kursbevis på gjennomført program.

 

Selve kurset begynner onsdag 4. oktober, men 13., 20. og 27. september klokken 13.00 er det informasjon om kurset, og alle er velkomne til å komme innom og få en smakebit i hvordan samlingene vil være.

Sted: Kristian IVs gate 13

Når: Onsdager 13-15

Kontaktansvarlig: Øyvind Sandve

916 52 016   oyvind@retretten.no

 

Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne med en venn!

bottom of page