Vi holder også time- og heldagsforelesninger om avhengigheter og veien ut av et misbruk. Foredraget er tilpasset brukere og helsepersonell over hele landet.

Ta kontakt for mer informasjon.

Vårt mål og ønske er å hjelpe våre brukere til en “ny start”. Derfor tilbyr vi veiledning tilpasset den enkeltes behov. Våre medarbeidere har kunnskap om hjelpetiltak som finnes for vår brukergruppe. Derfor kan vi veilede og vise våre brukere dit hvor de kan få best hjelp med sine problemer.

Vi hjelper også våre brukergrupper med å ta kontakt med det offentlige hjelpeapparatet.