Vårt mål og ønske er å hjelpe våre brukere til en “ny start”. Derfor tilbyr vi veiledning tilpasset den enkeltes behov. Våre medarbeidere har kunnskap om hjelpetiltak som finnes for vår brukergruppe. Derfor kan vi veilede og vise våre brukere dit hvor de kan få best hjelp med sine problemer. Vi jobber Recovery, og vi tror den enkelte vet selv hva som er den beste veien videre. Vi vil være en støttespiller, og legge til rette for at den enkelte har troen på sin egen reise. Hos oss er det høyt under taket, og vi har mange gode samtaler med hverandre. Noen kommer innom for å få NADA-akupunktur, andre blir sittende i noen timer, og begge deler er like greit. Vi ønsker å være en arena for bygging av relasjonskompetanse. Det å vokse som menneske, og mestre hverdagen gjennom møter med andre mennesker. Vi tilbyr en læringsarena for personlig vekst med fokus på utvikling av hverdagskompetanse.

Vi har både formelle og uformelle treffpunkter, og på ettermiddagen har A-larm grupper i våre lokaler. I helgene er det NA og OA møter, med muligheten for at flere slike grupper velger å ha møtene sine hos oss. Her er kort om hva vi tilbyr:

 • NADA-akupunktur: Vi tilbyr den enkelte dette ved behov, senest en halvtime før vi stenger.

 • Morgenkaffe. Uformelt treffpunkt der alle kan komme med sitt. Vi lytter og vi har en rolig dialog.

 • Yoga. Dette er timer i regi av Back in the ring. Her er det plass til ca. 12 stykker og det er første mann til mølla prinsippet. Det blir ofte fullt, så om det er viktig for deg, så kom litt tidligere og skriv deg på listen.

 • Meditasjon. Regi av daglig leder. En guidet meditasjon hvor vi fokuserer på pusten og tilstedeværelse. Vi ligger på gulvet og det er ikke behov for å kunne noe fra før.

 • Lett lunsj. Etter yoga/meditasjon er det lunsj, og vi lager en enkel servering ,ed brødmat og pålegg. Vi henter mat på matsentralen, så tilbudet varierer fra uke til uke. Gratis vitaminer og lignende er tilgjengelig.

 • Hverdagskompetanse. Dette er et program som daglig leder har vært med å utvikle. Dette handler om bygge praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendig for å få til et ønsket liv. Alle jobber med sin egen plan.

 • Mingleonsdag er en forlengelse av Hverdagskompetanse, der den enkelte jobber med sin prosjektplan i samarbeid med andre eller alene. Dette er en mulighet til å få innspill og bli inspirert av andre.

 • Bokmyldring. Vil du lære å skrive? Bok, kronikk, dagbok, tekster? Uansett. Vi jobber med skriving og det å uttrykke seg. Dette er for alle, uansett nivå. Dette handler om gleden ved å uttrykke seg. Masse tips og hjelp til prosessen.

 • IVK-undervisning: IVK står for ikkevoldskommunikasjon. Det er en annet ord for kontaktskapende kommunikasjon. Vi lærer om hvordan vi kommuniserer med andre, om hvordan vi lytter, teknikker og metoder, samt fokus på våre behov. Dette er kjernen i relasjonskompetanse, og et veldig nyttig verktøy

 • A-larm gruppemøter: Det er fire forskjellige møter som tilbys, og det er er åpent for alle.

  • Pårørendegruppe: Pårørende som er i relasjon med mennesker med rusutfordringer. Pårørende møtes i trygt fellesskap, hvor det er fokus på samtaler, ulike aktiviteter og temakvelder.

  • Kaffepraten: Mennesker som har utfordringer med bruk av rusmidler og pårørende. I gruppen er det mye fokus på motivasjon omkring endring og valg i hverdagen og betydningen av å benytte gode nettverk, for ikke å stå helt alene med rusutfordringene.

  • Kvinnegruppe: En selvhjelpsgruppe hvor målet er å stryke fellesskapet mellom kvinner i samme situasjoner, samt øke bevissthet rundt egen identitet som kvinner.

  • I trygge, hyggelige og sosiale omgivelser er kaféen en fin arena for nettverksbygging og få nye venner. Pårørende er også hjertelig velkommen. Vi serverer mat med kaffe og kan tilby diverse aktiviteter.

 • Felleskapsgrupper. I helgene er det åpne møter i NA og OA der alle er velkomne.

Vi hjelper også våre brukergrupper med å ta kontakt med det offentlige hjelpeapparatet.

Vi holder også time- og heldagsforelesninger om avhengigheter og veien ut av et misbruk. Foredraget er tilpasset brukere og helsepersonell over hele landet.

Ta kontakt for mer informasjon.