top of page

Bedriftssamarbeid

Vi i Stiftelsen Retretten vil gjerne samarbeide med andre, både faglig, kommersielt, ved å gi noen en mulighet og på andre måter som kan oppstå. Det er mange måter å bidra på, både økonomisk, med tilbud, samarbeid og støtte. Om din bedrift tenker at et slik samarbeid kan være mulig vil vi i Retretten gjerne at dere tar kontakt. 

Langvarig samarbeid

Retretten ønsker spesielt samarbeid med bedrifter som ønsker et langvarig samarbeid, og som tenker at Retretten kan være den stiftelsen dere som bedrift velger å støtte fremover. Dette fordi dere ser verdien av vårt arbeid, og at dere ønsker å lære mer om menneskers utfordringer, fordi dere ser at våre brukere er et tverrsnitt av befolkningen. 

 

Midlene vi får inn går direkte til driften av vårt ressurssenter, som har som mål å hjelpe mennesker videre i livet, ved å bygge hverdagskompetanse og være en støtte for dem i sine fremtidige valg.

møte

Kontakt

De fleste har noe fagkunnskap innenfor rus, psykiske problemer og pårørendeproblematikk. Likepersonsarbeid er en av bærebjelkene i virksomheten. Stiftelsen har et styre bestående av medlemmer med hhv. medisinfaglig, administrativ, økonomisk og kommunikasjonsfaglig kompetanse. 

Kontakt oss

Adresse

Kontakt oss

Åpningstider

Kristian IVs gate 13

0164 Oslo

Kontor: 22 20 93 92

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Mandag - Fredag

10:00 – 16:00 pm

Lørdag og

Søndag

Se timeplan

10:00 – 14:00 

* Sommertid:

Tirs, Ons, Tors

* Redusert timeplan fra    uke 26-34.

bottom of page